Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Dự án "Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình sản xuất thử một số giống lúa mới có năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"
Cơ quan chủ trì Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan thực hiện Trung tâm Giống cây trồng Thái Nguyên
Loại đề tài Cấp Tỉnh
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học nông nghiệp
Chủ nhiệm(*) KS. Hà Văn Xuân
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 01/2012

Tổng quan

Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm Giống cây trồng thường xuyên lựa chọn, tiếp nhận các giống lúa mới có năng suất, chất lượng để tổ chức sản xuất thử trên địa bàn tỉnh, qua đó đã tuyên truyền, khuyến cáo mở rộng sản xuất được một số giống như: HT1, N46… Đặc biệt từ vụ xuân năm 2010, Trung tâm Giống cây trồng đã tiếp nhận từ Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông – Viện cây lương thực và thực phẩm một số giống lúa mới có năng suất, chất lượng đó là SH2, TL6, HT6… đưa vào gieo cấy trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã. Bước đầu cho thấy các giống lúa nói trên đã thể hiện được những đặc tính tốt như chống chịu sâu bệnh, chất lượng gạo ngon, năng suất đạt từ 5,5 đến 7,5 tấn/ha. Vụ mùa 2010, các giống lúa trên tiếp tục được một số huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đưa vào gieo cấy. Mặc dù vậy, đến nay diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng trên địa bàn toàn tỉnh chưa đáng kể, chủ yếu người dân vẫn tiếp tục gieo cấy các giống lúa truyền thống (Khang dân, Q5…)

Xuất phát từ những lý do trên, Trung tâm Giống cây trồng Thái Nguyên xây dựng dự án: “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình sản xuất thử một số giống lúa có năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Dự án được thực hiện sẽ tạo tiền đề để đưa các giống lúa mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống lúa, tăng thu nhập cho người nông dân, nâng cao trình độ cho cán bộ kỹ thuật. Từ dự án này sẽ tạo ra các vùng sản xuất lúa hàng hoá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, ngoài ra có thể cung ứng lúa gạo chất lượng cho các tỉnh khác.

Tính cấp thiết

Thái Nguyên là tỉnh trung du miền núi phía Bắc có điều kiện tự nhiên và xã hội phù hợp cho cho sản xuất cây lương thực nhất là cây lúa. Sản lượng lương thực (cây có hạt) toàn tỉnh đã đạt mức 400.000 tấn/năm. Cũng như tình hình chung của cả nước, chất lượng lúa gạo ở Thái Nguyên chưa cao. Các loại gạo có chất lượng tốt đang được bán trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay chủ yếu được chuyển đến từ các tỉnh khác, thậm chí là nhập từ nước ngoài như Thái Lan…  Để khắc phục tình trạng trên, việc đưa các giống lúa mới đặc biệt là các giống lúa có chất lượng vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng lúa gạo là rất cần thiết. 

Mục tiêu

. Mục tiêu chung: 

Mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng, giảm dần diện tích gieo cấy lúa truyền thống (Khang dân, Q5…) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

. Mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức thực hiện thành công các mô hình sản xuất thử các giống lúa có năng suất, chất lượng với tổng diện tích 30 ha trong vụ xuân và vụ mùa 2011 tại các huyện Phú Lương, Đại Từ và Phổ Yên.

- Duy trì và củng cố địa bàn thực hiện dự án thành điểm sản xuất lúa hàng hoá, từng bước nhân rộng mô hình ra các địa phương khác có điều kiện tương tự, tiến tới mục tiêu cung cấp đủ lúa gạo chất lượng cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và có thể cung cấp cho các tỉnh khác.

Nội dung

- Khảo sát, quy hoạch vùng thực hiện dự án tại các địa bàn triển khai;

- Tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất các giống lúa mới cho cán bộ cơ sở, các hộ nông dân trực tiếp tham gia dự án và một số hộ nông dân trên các địa bàn lân cận. 

- Xây dựng và thực hiện các mô hình sản xuất các giống lúa chất lượng VS1, HT6, SH2 với tổng diện tích 30 ha tại các huyện Phú Lương, Đại Từ và Phổ Yên. Mỗi địa bàn thực hiện 02 mô hình, 01 mô hình trong vụ xuân, 01 mô hình trong vụ mùa năm 2011. Tổng số 06 mô hình, mỗi mô hình 05 ha.

- Hội thảo đầu bờ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất giữa các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, các hộ nông dân tham gia dự án và những người quan tâm đồng thời khuyến cáo việc sử dụng loại giống phù hợp với từng địa bàn.

- Thông tin, tuyên truyền quá trình thực hiện dự án, kết quả của dự án và phổ biến kỹ thuật sản xuất các giống lúa chất lượng cho nông dân các địa phương khác trong tỉnh.

- Hỗ trợ nông dân tiêu thụ hết lượng lúa gạo là sản phẩm của dự án (Phối hợp với các Công ty lương thực để tiêu thụ sản phẩm).

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

Hiệu quả kinh tế:

- Tổng sản lượng thóc thu được từ các mô hình khoảng 180 tấn. 

- Với giá bán thóc HT6, SH2, VS1 cao hơn 1.000 đ/kg so với thóc Khang dân, 01 ha sản xuất lúa chất lượng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 01 ha sản xuất lúa Khang dân.

Hiệu quả xã hội: 

- Các hộ nông dân trực tiếp tham gia dự án (221 hộ) có thêm nhận thức và bước đầu tiếp cận với việc sản xuất lúa chất lượng theo hướng hàng hoá.

- Sau 2 vụ sản xuất, các giống lúa chất lượng đã được người dân chấp nhận. Trong vụ xuân năm 2012, diện tích gieo cấy các giống chất lượng được tiếp tục duy trì tại các địa bàn triển khai dự án và mở rộng ra một số địa phương khác. Căn cứ vào nhu cầu phát triển về diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng, vụ xuân 2012, Trung tâm Giống cây trồng đã chức sản xuất nhân giống VS1 với diện tích 30 ha tại xã Phấn Mễ - Phú Lương và xã Khôi Kỳ - Đại Từ với mục tiêu thu mua được 100 tấn thóc giống VS1 cấp nguyên chủng để cung ứng cho sản xuất vụ mùa 2012 và vụ xuân 2013.

- Sau khi trực tiếp tham gia thực hiện các mô hình của dự án, thu nhập của 221 hộ gia đình đã được tăng thêm. 

ĐV sử dụng

+ Xóm Bầu 2 - xã Phấn Mễ - huyện Phú Lương: thực hiện 05 ha trong vụ xuân, 50 hộ tham gia.

+ Xóm Làng Xã Yên Đổ - Phú Lương: thực hiện 05 ha trong vụ mùa, 51 hộ tham gia.

+ Xóm 7 - xã Cù Vân - huyện Đại Từ: thực hiện 10 ha (vụ xuân 05 ha, vụ mùa 05 ha), 59 hộ tham gia.

+ Xóm Dương - xã Đắc Sơn - huyện Phổ Yên: thực hiện 10 ha (vụ xuân 05 ha, vụ mùa 05 ha), 61 hộ tham gia.

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông – Viện cây lương thực và cây thực phẩm
2 Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông các huyện Phú Lương, Đại Từ và Phổ Yên
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*