Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn UTZ Certified trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì UBND Tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Sở NN&PTNT
Loại đề tài Cấp Tỉnh
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học nông nghiệp
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Quốc Minh
Ngày bắt đầu 08/2012
Ngày kết thúc 08/2015

Tổng quan

Xây dựng mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn UTZ Certified trên địa thành phố Thái Nguyên, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè, góp phần tăng thêm lợi nhuận, hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Nâng cao năng lực cho người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến tạo sản phẩm chè an toàn, góp phần thay đổi tập quán canh tác của người nông dân.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Thành lập 03 nhóm hộ sản xuất chè theo tiêu chuẩn UTZ Certified tại các xã Phúc Xuân, Phúc Trìu và Tân Cương, với tổng diện tích 35 ha, gồm 150 hộ nông dân tham gia.

 - Tổ chức 04 lớp tập huấn đào tạo cho các hộ nông dân. Trong đó: 01 lớp về qui trình thực hành nông nghiệp tốt, 01 lớp an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp và sơ cấp cứu, 01 lớp về thực hiện các qui định của UTZ Certified; 01 lớp đào tạo thanh tra cho các thanh tra viên trong nhóm theo tiêu chuẩn UTZ Certified.

- Xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn UTZ Certified với quy mô 35 ha, sản lượng chè búp tươi 350 tấn/năm tương đương với 70 tấn chè búp khô.

 - Xây dựng bao bì, mẫu mã cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn UTZ Certified.

 - Tuyên truyền, quản bá sản phẩm đạt tiêu chuẩn trên phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu sản phẩm qua các doanh nghiệp xuất khẩu trong và ngoài nước.

Nội dung

1. Điều tra nhu cầu chứng nhận sản phẩm chè an toàn.

2. Tập huấn về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

3. Tập huấn an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp và sơ cấp cứu.

4. Tập huấn cho nông dân sản xuất thực hiện các quy định của UTZ. 

5. Tập huấn cho nhóm hộ thanh tra nội bộ.

6. Thuê cán bộ kỹ thuật tư vấn về sản xuất chè an toàn cho nhóm hộ sản xuất.

7. Hỗ trợ xây dựng chứng nhận mô hình.

8. Tổ chức lễ công bố, trao chứng nhận UTZ Certified.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

Dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tại vùng chè Tân Cương, với quy mô 35 ha. Trong đó, xã Phúc Xuân: 15 ha, xã Phúc Trìu: 10 ha và xã Tân Cương: 10 ha.   

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*