Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng mô hình thâm canh giống đậu tương Đ8 ngắn ngày, năng suất cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Cơ quan thực hiện Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Loại đề tài Cấp Tỉnh
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học nông nghiệp
Chủ nhiệm(*) Lê Huy Nghĩa
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Vừa qua, giống đậu tương Đ8 đã được nhiều địa phương đưa vào sản xuất với diện tích lớn như các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Nam Định, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng... với các đề tài dự án cấp Bộ và cấp tỉnh, kết quả các mô hình giống đậu tương Đ8 tại các địa phương được đánh giá cao về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế so với các giống cũ giạ phương đang sản xuất. 

Tính cấp thiết

Theo một kết quả điều tra thời gian qua cho thấy: Vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta có diện tích gieo trồng đậu tương lớn nhất (chiếm 37% tổng diện tích đậu tương cả nước) nhưng cũng là nơi có năng suất đậu tương thấp nhất, chỉ đạt 10,3 tạ/ha. Có 2 nguyên nhân chính đang cản trở năng suất đậu tương là giống và kỹ thuật canh tác. Do vậy, Dự án này đưa ra các nội dung triển khai xây dựng mô hình, nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh của giống Đ8. tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật cho người dân trong tỉnh là rất cần thiết và khả thi.

Mục tiêu

-  Xây dựng thành công mô hình canh tác giống đậu tương Đ8 ngắn ngày, năng suất cao 2,2-2,5 tấn/ha (cao hơn các giống đang trồng tại địa phương từ 15-20%) nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân Thái Nguyên.

-  Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống đậu tương Đ8 và chuyển giao cho tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung

- Điều tra, khảo sát chọn điểm xây dựng mô hình sản xuất thâm canh đậu tương Đ8 tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Dự kiến tại các xã thuộc tiểu vùng II là Tràng Xá, Phượng Giao, Dân Tiến, Bình Long...).

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống đậu tương Đ8 đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

- Xây dựng mô hình sản xuất canh tác giống đậu tương Đ8 ngắn ngày nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh Thái Nguyên (huyện Võ Nhai), đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho các hộ nông dân tham gia mô hình.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

- Giống đậu tương DD8 ngắn ngày có thể gieo trồng được 3 vụ/năm là cơ sở luân canh tăng vụ, tăng hệ số quay vòng đất, góp phần tăng thêm thu nhập và giảm nghèo cho người nông dân.

- Nâng cao nhận thức của người dân về giống đậu tương mới và kỹ thuật thâm canh cây đậu tương mà địa phương đang có thế mạnh.

- Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người nông dân, thay đổi tập quán canh tác, sản xuất với quy mô lớn có giá trị cao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tốt...

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Bộ môn Canh tác, Viện Cây lương thực - CTP
2 Trạm Khuyến nông huyện Võ Nhai
3 Trung tâm Dạy nghề Công lập huyện Võ Nhai
STT Tên người tham gia
1 Lê Huy Nghĩa
2 Trần Thị Thúy
3 Nguyễn Văn Lâm
4 Vũ Văn Quang
5 Lưu Văn Quyết
6 Nông Thị Lan
7 Hoàng Xuân Toán
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
1 Điều tra, khảo sát chọn điểm xây dựng mô hình sản xuất thâm canh đậu tương Đ8 tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Dự kiến tại các xã thuộc tiểu vùng II là Tràng Xá, Phượng Giao, Dân Tiến, Bình Long...). Báo cáo kết quả điều tra 01/2015-06/2015
2 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống đậu tương Đ8 đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Quy trình kỹ thuật 01/2015-12/2015
3 Xây dựng mô hình sản xuất canh tác giống đậu tương Đ8 ngắn ngày nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh Thái Nguyên (huyện Võ Nhai), đạt hiệu quả kinh tế cao. Mô hình canh tác giống đậu tương Đ8 01/2015-12/2016
4 Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho các hộ nông dân tham gia mô hình. Các học viên nắm bắt được lý thuyết và thực hành thành thạo 01/2015-12/2016
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải
1 Mô hình sản xuất thâm canh giống đậu tương Đ8 01 Mô hình sản xuất thâm canh giống đậu tương Đ8 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
2 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống đậu tương Đ8 tại Thái Nguyên 01 Quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp, dễ sử dụng
3 Đào tạo tập huấn 200 người/4 lớp Tổ chức 4 lớp Đào tạo tập huấn với 200 lượt người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*