Tìm kiếm theo cụm từ
Đơn vị

Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ... tại địa bàn Tp. Đà Nẵng

Sản phẩm bao gồm:

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu về:
a. Những vấn đề lí luận liên quan đến việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực hành chính công.
b. Phân tích thực trạng việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đang hoạt động trong khu vực hành chính cấp quận (huyện), phường (xã) tại Đà Nẵng.
c. Đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ trong khu vực hành chính cấp quận (huyện), phường (xã) tại Đà Nẵng thời gian tới.

 

- Là tập hợp các giải pháp cụ thể được đề xuất để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ trong khu vực hành chính cấp quận (huyện), phường (xã) trong thời gian tới tại Đà Nẵng.

- Đây là kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ, năm 2006, do nhóm tác giả của Khoa Thương mại Du lịch thực hiện.

 • Quản lý cơ quan, doanh nghiệp
 • Giáo dục-Đào tạo-Nghiên cứu
 • Y tế - Sức khỏe -An toàn
Giá: 30 triệu   Chuyển giao: Bản quyền (license)   Cung cấp: Theo đơn đặt hàng
 

Thông tin liên hệ

 • Họ tên
  Đại học Đà Nẵng, Số 41 Lê Duẫn, TP. Đà Nẵng.
 • Điện thoại
  0913.423.115
 • Email
  voxtien@yahoo.com
Tìm kiếm
 • Lĩnh vực
 • Nguồn gốc
 • Đạt tiêu chuẩn
 • Quy mô sử dụng
 • Phương thức chuyển giao
 • Hình thức cung cấp
 • Đơn vị
 • Từ khóa
 •