Tên nhiệm vụ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm:
Thời gian thực hiện: Từ21/12/2016 đến 21/12/2016
Tóm tắt nội dung:
Tính cấp thiết:
Mục tiêu:
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục