Tên nhiệm vụ: Thiết kế, thử nghiệm mô hình bù SVC nhằm nâng cao chất lượng điện năng cho phụ tải công nghiệp tại Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp
Cơ quan thực hiện: Bộ Công thương
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Chí Nhân
Thời gian thực hiện: Từ21/06/2016 đến 21/06/2017
Tóm tắt nội dung: Thông qua quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế đưa ra các phân tích, đánh giá về chất lượng điện áp cung cấp cho các phụ tải công nghiệp ở một số nhà máy trong tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu lý thuyết bù, từ đó đi sâu nghiên cứu bù SVC, ứng dụng nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho các phụ tải công nghiệp, khắc phục nhược điểm của bù có cấp.
Tính cấp thiết: Thông qua quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế đưa ra các phân tích, đánh giá về chất lượng điện áp cung cấp cho các phụ tải công nghiệp ở một số nhà máy trong tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu lý thuyết bù, từ đó đi sâu nghiên cứu bù SVC, ứng dụng nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho các phụ tải công nghiệp, khắc phục nhược điểm của bù có cấp.
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm tiêu thụ điện của phụ tải công nghiệp. Nghiên cứu ứng dụng của thiết bị bù SVC. Nghiên cứu Bộ điều khiển bù công suất phản kháng SVC. Thiết kế, thử nghiệm mô hình thực của thiết bị bù SVC.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu thực nghiệm Phương pháp chuyên gia
Sản phẩm dự kiến: Mô hình thực của thiết bị bù SVC.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục