Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và chuyển giao quy trình sản xuất chế phẩm đa enzym từ lõi ngô bổ sung vào thức ăn chăn nuôi tại Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Trịnh Đình Khá
Thời gian thực hiện: Từ14/07/2016 đến 14/06/2019
Tóm tắt nội dung: Sản xuất chế phẩm đa enzyme từ lõi ngô phục vụ chăn nuôi gà và lợn của tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm đa enzym dạng pilot. Chuyển giao chế phẩm và quy trình sản xuất chế phẩm cho cơ sở, hộ chăn nuôi tại Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Sản xuất chế phẩm đa enzyme từ lõi ngô phục vụ chăn nuôi gà và lợn của tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm đa enzym dạng pilot. Chuyển giao chế phẩm và quy trình sản xuất chế phẩm cho cơ sở, hộ chăn nuôi tại Thái Nguyên.
Mục tiêu: Tuyển chọn, nhân giống các chủng Aspergillus tạo nguồn giống cho sản xuất, thử nghiệm lên men lõi ngô với nấm mốc Aspergillus, sản xuất chế phẩm đa enzyme. Kiểm tra độ an toàn của sản phẩm (độc tính cấp, độc tính bán trường diễn) Kiểm tra khả năng làm tăng tiêu hóa hấp thu và giảm tiêu tốn thức ăn ở gà và lợn. Nghiên cứu bảo quản đóng gói, sản phẩm. Chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất đa enzyme cho cơ sở
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp vi sinh vật. Phương pháp hóa sinh. Phương pháp thử nghiệm. Phương pháp chuyển giao công nghệ.
Sản phẩm dự kiến: Phương pháp lên men pha rắn. Quy trình sản xuất đa enzyme từ nguyên liệu có thành phần chính là lõi ngô trong điều kiện nhiệt độ tự nhiên tại Thái Nguyên. Mô hình sản xuất chế phẩm dùng trong chăn nuôi gà, lợn.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục