Tên nhiệm vụ: Thực trạng cong vẹo cột sống ở trẻ từ 6-15 tuổi tại tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả can thiệp

Cơ quan chủ chì: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Bộ Y tế
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thành Trung
Thời gian thực hiện: Từ14/12/2016 đến 14/12/2016
Tóm tắt nội dung: Xác định tỷ lệ cong vẹo cột sống ở trẻ 6-15 tuổi qua chương trình khám sàng lọc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phân tích một số yếu tố liên quan đến cong vẹo cột sống ở các đối tượng nghiên cứu. Đánh giá hiệu quả can thiệp CVCS bằng giáo dục truyền thông và tập luyện PHCN cho trẻ CVCS.
Tính cấp thiết: Xác định tỷ lệ cong vẹo cột sống ở trẻ 6-15 tuổi qua chương trình khám sàng lọc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phân tích một số yếu tố liên quan đến cong vẹo cột sống ở các đối tượng nghiên cứu. Đánh giá hiệu quả can thiệp CVCS bằng giáo dục truyền thông và tập luyện PHCN cho trẻ CVCS.
Mục tiêu: Khám sàng lọc 1520 trẻ phát hiện cong vẹo cột sống tại các trường và các yếu tố liên quan. Đánh giá thực trạng CVCS học đường tại Thái Nguyên. Một số biện pháp can thiệp cho trẻ bị CVCS học đường và kết quả can thiệp bước đầu tại cộng đồng.
Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu. Công thức tính mẫu để xác định số trẻ sàng lọc. Cỡ mẫu điều tra KAP
Sản phẩm dự kiến: Thực trạng CVCS học đường tại tỉnh Thái Nguyên. CVCS học đường và một số yếu tố liên quan qua điều tra cắt ngang tại Thái Nguyên. Kết quả can thiệp bước đầu CVCS học đường tại Thái Nguyên. Hướng dẫn bác sỹ, điều dưỡng thực hiện đúng kỹ thuật. Tài liệu giới thiệu về chương trình và các bài tập có hình ảnh minh họa.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục