Tên nhiệm vụ: Ứng dụng chương trình GRASP trong phục hồi chức năng chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Y dược Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Phương Sinh
Thời gian thực hiện: Từ14/12/2016 đến 14/12/2016
Tóm tắt nội dung: Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động, khả năng khéo léo của chi trên, bàn tay và mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày ở bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não bằng chương trình GRASP (Graded Repetitive Arm Supplementary Program) sau 1 và 3 tháng can thiệp. Phân tích một số yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả điều trị bằng chương trình GRASP.
Tính cấp thiết: Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động, khả năng khéo léo của chi trên, bàn tay và mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày ở bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não bằng chương trình GRASP (Graded Repetitive Arm Supplementary Program) sau 1 và 3 tháng can thiệp. Phân tích một số yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả điều trị bằng chương trình GRASP.
Mục tiêu: Đánh giá tổng quan về chương trình GRASP và các phương pháp mới trong điều trị và PHCN bàn tay liệt. Đánh giá phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả PHCN bàn tay bằng chương trình GRASP ở BN TBMMN. Kết quả PHCN vận động, khả năng khéo léo của chi trên, bàn tay và mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày bằng chương trình GRASP .
Phương pháp nghiên cứu: Tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả, can thiệp có đối chứng. Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động chi trên, bàn tay và khả năng phục hồi mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày trên bệnh nhân liệt nửa người do TBMMN
Sản phẩm dự kiến: Chuyên đề nghiên cứu. Đánh giá tổng quan về chương trình GRASP và các phương pháp mới trong điều trị phục hồi chức năng bàn tay liệt ở bệnh nhân TBMMN. Đánh giá, phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị phục hồi chức năng bàn tay bằng chương trình GRASP ở bệnh nhân TBMMN. Kết quả phục hồi chức năng vận động, khả năng khéo léo của chi trên, bàn tay và mức độc độc lập trong sinh hoạt hàng ngày ở bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não bằng chương trình GRASP.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục