Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công ty Cổ phần Nam Việt
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Hà Văn An
Thời gian thực hiện: Từ14/09/2016 đến 14/09/2019
Tóm tắt nội dung: Ứng dụng khoa học công nghệ gắn với doanh nghiệp trong chăn nuôi bò quy mô lớn nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh trong lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc từng bước chuyển đổi hình thức chăn nuôi Bò theo lối quảng canh sang hình thức chăn nuôi trang trại quy mô lớn, theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành chăn nuôi, xây dựng nông thôn mới. Thành lập khu trang trại chăn nuôi bò thịt, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 600 tấn thịt bò. Thu hút nhiều lao động tại địa phương thông qua tuyển dụng lao động trực tiếp trong dự án và lao động ngoài xã hội thông qua hệ thống phân phối sản phẩm. Góp phần tăng trưởng kinh tế chung trong huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cũng như góp ngân sách qua thuế hàng năm.
Tính cấp thiết: Ứng dụng khoa học công nghệ gắn với doanh nghiệp trong chăn nuôi bò quy mô lớn nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh trong lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc từng bước chuyển đổi hình thức chăn nuôi Bò theo lối quảng canh sang hình thức chăn nuôi trang trại quy mô lớn, theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành chăn nuôi, xây dựng nông thôn mới. Thành lập khu trang trại chăn nuôi bò thịt, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 600 tấn thịt bò. Thu hút nhiều lao động tại địa phương thông qua tuyển dụng lao động trực tiếp trong dự án và lao động ngoài xã hội thông qua hệ thống phân phối sản phẩm. Góp phần tăng trưởng kinh tế chung trong huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cũng như góp ngân sách qua thuế hàng năm.
Mục tiêu: Mô tả công nghệ, quy trình công nghệ. Phân tích những vấn đề mà dự án giải quyết về công nghệ. Mô tả nội dung thực hiện và các bước triển khai dự án.
Phương pháp nghiên cứu: mô tả, phân tích, đánh giá
Sản phẩm dự kiến: Mô hình chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục