Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất hỗn hợp thức ăn vi sinh nuôi vỗ béo thâm canh bò thịt tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Nụ
Thời gian thực hiện: Từ14/07/2016 đến 14/06/2018
Tóm tắt nội dung: Ứng dụng công nghệ trong công nghệ sản xuất hỗn hợp thức ăn hoàn chỉnh và nuôi vỗ béo thâm canh thịt bò nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất và chất lượng trong chăn nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả và bền vững.
Tính cấp thiết: Ứng dụng công nghệ trong công nghệ sản xuất hỗn hợp thức ăn hoàn chỉnh và nuôi vỗ béo thâm canh thịt bò nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất và chất lượng trong chăn nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả và bền vững.
Mục tiêu: Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ (là xuất xứ của dự án) để triển khai trong dự án. Phân tích những vấn đề mà dự án cần giải quyết về công nghệ hiện trạng. Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm.
Phương pháp nghiên cứu: mô tả, phân tích, đánh giá, điều tra
Sản phẩm dự kiến: Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh. Quy trình chế biến, bảo quản thức ăn. Quy trình sản xuất hỗn hợp thức ăn. Quy trình vỗ béo thâm canh bò thịt. Lập công thức phối trộn hỗn hợp thức ăn hoàn chỉnh.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục