Tên nhiệm vụ: Xây dựng quy trình khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp trên bà mẹ mang thai đến khám và quản lý thai nghén trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Bùi Thị Thu Hương
Thời gian thực hiện: Từ24/07/2016 đến 24/07/2018
Tóm tắt nội dung: Xác định tỷ lệ cường giáp, suy giáp ở phụ nữ mang thai đến khám và quản lý thai nghén tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Phân tích mối liên quan giữa nồng độ TSH, T3, FT4, Ab-tpo với một số biến chứng hay gặp trên bà mẹ mang thai bị cường, suy giáp. Xây dựng quy trình khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ mang thai và đề xuất các giải pháp can thiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Xác định tỷ lệ cường giáp, suy giáp ở phụ nữ mang thai đến khám và quản lý thai nghén tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Phân tích mối liên quan giữa nồng độ TSH, T3, FT4, Ab-tpo với một số biến chứng hay gặp trên bà mẹ mang thai bị cường, suy giáp. Xây dựng quy trình khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ mang thai và đề xuất các giải pháp can thiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu: Thu thập, phân tích các thông tin liên quan và các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác trong nước và trên thế giới. Đánh giá tỷ lệ bệnh tuyến giáp (cường, suy giáp) trên thai phụ được quản lý thai nghén tại Bệnh viện ĐKTƯ TN, BV A và BV Đồng Hỷ. Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ hormon tuyến giáp với một số biến chứng hay gặp trên bà mẹ mang thai bị bệnh tuyến giáp. Xây dựng quy trình sàng lọc bệnh tuyến giáp và nghiên cứu các giải pháp khả thi nâng cao hiệu quả phát hiện và điều trị sớm cho phụ nữ mang thai bị bệnh tuyến giáp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu Xử lý và phân tích số liệu
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo đánh giá tỷ lệ bệnh tuyến giáp (cường, suy giáp) trên thai phụ được quản lý thai nghén tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, bệnh viện A và bệnh viện huyện Đồng Hỷ. Báo cáo nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ hormon (TSH, T3, FT4) tuyến giáp với một số biến chứng hay gặp trên bà mẹ mang thai bị bệnh tuyến giáp. Quy trình sàng lọc phát hiện sớm bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ mang thai.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục