Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng thiết bị đo lượng Nitrat tồn dư trong thực phẩm bằng công nghệ cảm biến sinh học

Cơ quan chủ chì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Lê Vĩnh Phượng
Thời gian thực hiện: Từ24/07/2016 đến 24/07/2017
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu, xây dựng thiết bị đo lượng Nitrat tồn dư trong thực phẩm bằng công nghệ cảm biến sinh học, phù hợp người sử dụng bình thường không có kiến thức chuyên sâu ở Việt Nam cũng như đảm bảo yếu tố mở để có thể dễ dàng phát triển thành thiết bị đo các lượng hóa chất tồn dư khác có trong thực phẩm tại Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và lập trình để thu thập, lưu trữ và hiển thị lượng Nitrat tồn dư trong thực phẩm cũng như đưa ra các cảnh báo cần thiết khi nồng độ tồn dư lượng Nitrat vượt quá ngưỡng cho phép với từng loại thực phẩm trong danh mục.
Tính cấp thiết: Nghiên cứu, xây dựng thiết bị đo lượng Nitrat tồn dư trong thực phẩm bằng công nghệ cảm biến sinh học, phù hợp người sử dụng bình thường không có kiến thức chuyên sâu ở Việt Nam cũng như đảm bảo yếu tố mở để có thể dễ dàng phát triển thành thiết bị đo các lượng hóa chất tồn dư khác có trong thực phẩm tại Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và lập trình để thu thập, lưu trữ và hiển thị lượng Nitrat tồn dư trong thực phẩm cũng như đưa ra các cảnh báo cần thiết khi nồng độ tồn dư lượng Nitrat vượt quá ngưỡng cho phép với từng loại thực phẩm trong danh mục.
Mục tiêu: Xây dựng phần mềm nhúng tại bộ điều khiển trung tâm để thu thập và hiển thị các thông số đo được: phần mềm thu thập các số liệu thông qua cảm biến và hiển thị dữ liệu trên màn hình quan sát. Các công đoạn: phân tích thiết kế hệ thống; lập trình; kiểm thử; ghép nối với các modul phần mềm, phần cứng khác … Phần mềm hoạt động ổn định và tin cậy. Xây dựng phần mềm nhúng tại bộ điều khiển trung tâm để tự động cảnh báo bằng thông báo và tiếng nói khi các nồng độ tồn dư lượng Nitrat vượt quá giới hạn cho phép: phần mềm thu thập các số liệu thông qua cảm biến và cảnh báo tiếng việt khi nồng độ tồn dư vượt ngưỡng cho phép. Các công đoạn: phân tích thiết kế hệ thống; lập trình; kiểm thử; ghép nối với các modul phần mềm, phần cứng khác … phần mềm hoạt động ổn định và tin cậy. Chế tạo 5 bộ sản phẩm đóng gói tích hợp các mô đun phần cứng, phần mềm giúp xác định nhanh hàm lượng nitrat trong thực phẩm. Triển khai đánh giá thử nghiệm đo với 100 mẫu thực phẩm (một số loại củ, quả) tại Thành phố Thái Nguyên: sử dụng bộ sản phẩm hoàn chỉnh đo thử nghiệm các mẫu thực phẩm, so sánh với phương pháp phân tích hóa sinh hoặc dùng máy đo an toàn thực phẩm được sản xuất bởi công ty SOEKS – Liên Bang Nga để làm đối chứng. Trên cơ sở kết quả đo báo cáo đánh giá sản phẩm thử nghiệm.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm Phương pháp đánh giá Phương pháp so sánh
Sản phẩm dự kiến: Bộ sản phẩm đóng gói tích hợp các modul phần cứng, phần mềm đo nồng độ nitrat. Phần mềm nhúng tại bộ điều khiển trung tâm để tự động cảnh báo bằng thông báo và tiếng nói khi các nồng độ tồn dư lượng Nitrat vượt quá giới hạn cho phép. Phần mềm nhúng tại bộ điều khiển trung tâm để thu thập và hiển thị các thông số đo được.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục