Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất thép không gỉ bằng lò điện luyện thép trung tần theo công nghệ AOD

Cơ quan chủ chì: Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim
Cơ quan thực hiện: Bộ Công thương
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Trần Viết Thường
Thời gian thực hiện: Từ24/06/2016 đến 24/12/2017
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất thép không gỉ SUS 201 theo công nghệ AOD áp dụng cho lò luyện thép cảm ứng trung tần. Làm chủ công nghệ và sản xuất thành công sản phẩm thép đúc SUS 201 nấu luyện bằng thiết bị công nghệ AOD đạt tiêu chuẩn Nhật Bản.
Tính cấp thiết: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất thép không gỉ SUS 201 theo công nghệ AOD áp dụng cho lò luyện thép cảm ứng trung tần. Làm chủ công nghệ và sản xuất thành công sản phẩm thép đúc SUS 201 nấu luyện bằng thiết bị công nghệ AOD đạt tiêu chuẩn Nhật Bản.
Mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan về công nghệ AOD và lò điện cảm ứng. Thiết kế thiết bị phụ trợ và cải tạo lò điện cảm ứng. Thực nghiệm khoa học xác định tốc độ oxi hóa
Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát thu thập thông tin. Nghiên cứu thiết kế Thực nghiệm
Sản phẩm dự kiến: Phôi đúc thép gỉ SUS 201 có kích thước 50x150, thành phần hóa học đạt tiêu chuẩn Nhật Bản. Quy trình công nghệ nấu luyện mác thép SUS 201 theo phương pháp AOD.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục