Tên nhiệm vụ: Thiết kế thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động chăm sóc cây chè

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Đào Huy Du
Thời gian thực hiện: Từ24/07/2016 đến 24/07/2017
Tóm tắt nội dung: Xây dựng, thiết kế 01 hệ thống điều khiển tưới nước cho cây chè. Lập trình điều khiển hệ thống tưới nước tự động bám theo chu trình sinh trưởng phát triển của cây chè. Cung cấp lượng nước cho cây chè theo đúng quá trình phát triển của cây qua các giai đoạn phát triển (theo năm tuổi của cây chè). Thiết kế điều khiển hệ thống thông qua mạng điện thoại di động, mạng internet giao tiếp với người sử dụng.
Tính cấp thiết: Xây dựng, thiết kế 01 hệ thống điều khiển tưới nước cho cây chè. Lập trình điều khiển hệ thống tưới nước tự động bám theo chu trình sinh trưởng phát triển của cây chè. Cung cấp lượng nước cho cây chè theo đúng quá trình phát triển của cây qua các giai đoạn phát triển (theo năm tuổi của cây chè). Thiết kế điều khiển hệ thống thông qua mạng điện thoại di động, mạng internet giao tiếp với người sử dụng.
Mục tiêu: Xây dựng thuyết minh đề tài được duyệt, lập dự toán đề tài, thu tài liệu. Tìm hiểu thực trạng việc áp dụng tự động hóa vào chăm sóc cây trồng. Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu, xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện áp dụng tự động hóa chăm sóc cây chè. Nghiên cứu các thông số cần thu thập về trạng thái của cây chè, các loại cảm biến cần sử dụng, các cơ cấu chấp hành thao tác vào quá trình chăm sóc cây chè, thí nghiệm mô hình kết hợp bộ điều khiển, cảm biến và cơ cấu chấp hành. Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm hoàn thiện qui trình công nghệ. So sánh đánh giá kết quả chăm sóc cây chè bằng phương pháp thủ công với cây chè áp dụng hệ thống chăm sóc tự động.
Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát thực địa Phân tích số liệu
Sản phẩm dự kiến: Hệ thống điều khiển tự động chăm sóc cây chè. Hệ thống cảm biến thu thập thông tin nhiệt độ, độ ẩm. Các cơ cấu chấp hành thao tác vào quá trình chăm sóc cây chè. Bộ điều khiển hệ thống chăm sóc chè.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục