Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu các chỉ số chống oxy hóa trong máu bệnh nhân viêm gan do rượu

Cơ quan chủ chì: Đại học Y dược Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Trịnh Xuân Tráng
Thời gian thực hiện: Từ23/07/2016 đến 23/06/2018
Tóm tắt nội dung: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học và chỉ số chống oxy (SOD, GPx, TAS) ở bệnh nhân viêm gan do rượu. Khảo sát mối liên quan giữa chỉ số chống oxy hóa với lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học của bệnh nhân viêm gan do rượu.
Tính cấp thiết: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học và chỉ số chống oxy (SOD, GPx, TAS) ở bệnh nhân viêm gan do rượu. Khảo sát mối liên quan giữa chỉ số chống oxy hóa với lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học của bệnh nhân viêm gan do rượu.
Mục tiêu: Đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan do rượu. Đặc điểm cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan do rượu. Nồng độ một số chỉ số chống oxy hóa ở bệnh nhân viêm gan do rượu.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lâm sàng Xét nghiệm huyết học và đông máu Xét nghiệm hóa sinh máu Xét nghiệm hoạt động enzym chống oxy hóa và trạng thái chống oxy hóa toàn phần. Siêu âm gan Sinh thiết gan Phương pháp xử lý số liệu
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo khoa học về một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan do rượu. Báo cáo khoa học về một số đặc điểm cận lâm sàng, mô bệnh học
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục