Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm trà túi lọc và trà hòa tan từ cây chùm ngây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công ty Cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư Bảo Anh
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Trần Thế Hiển
Thời gian thực hiện: Từ23/07/2016 đến 23/07/2018
Tóm tắt nội dung: Xây dựng được quy trình sản xuất trà thảo mộc từ nguyên liệu là cây Chùm ngây dưới hai dạng trà túi lọc và trà hòa tan, tạo ra sản phẩm được thị trường và người tiêu dùng chấp nhận và sử dụng. Sản xuất được 30.000 hộp trà túi lọc Chùm ngây đạt VSATTP. Sản xuất được 30.000 hộp trà hòa tan Chùm ngây đạt VSATTP.
Tính cấp thiết: Xây dựng được quy trình sản xuất trà thảo mộc từ nguyên liệu là cây Chùm ngây dưới hai dạng trà túi lọc và trà hòa tan, tạo ra sản phẩm được thị trường và người tiêu dùng chấp nhận và sử dụng. Sản xuất được 30.000 hộp trà túi lọc Chùm ngây đạt VSATTP. Sản xuất được 30.000 hộp trà hòa tan Chùm ngây đạt VSATTP.
Mục tiêu: Mô tả công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ. Phân tích những vấn đề mà dự án cần giải quyết. Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng độ ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm.
Phương pháp nghiên cứu: mô tả, phân tích, đánh giá
Sản phẩm dự kiến: Trà túi lọc, trà hòa tan
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục