Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng , chống thiên tai của chi cục thủy lợi và phòng, chống lụt, bão tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Chi cục thủy lợi
Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thành Nam
Thời gian thực hiện: Từ23/07/2016 đến 02/07/2017
Tóm tắt nội dung: Nhận biết và cảnh báo sớm các tình huống do mưa lũ xảy ra, giúp chủ động trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Có được các thiết bị cảnh báo thiên tai tại một vùng hay xảy ra mưa lớn, lũ quét nhằm phục vụ kịp thời công tác ứng phó mưa lũ của Chi cục. Qua đó làm cơ sở nhân rộng ở các vùng khác trong các năm tiếp theo.
Tính cấp thiết: Nhận biết và cảnh báo sớm các tình huống do mưa lũ xảy ra, giúp chủ động trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Có được các thiết bị cảnh báo thiên tai tại một vùng hay xảy ra mưa lớn, lũ quét nhằm phục vụ kịp thời công tác ứng phó mưa lũ của Chi cục. Qua đó làm cơ sở nhân rộng ở các vùng khác trong các năm tiếp theo.
Mục tiêu: Mô tả công nghệ để triển khai thực hiện dự án. Những vấn đề mà dự án giải quyết về công nghệ và nội dung các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra của dự án.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Thiết bị đo mưa tự động. Phần mềm quản lý, cảnh báo thiên tai tự động. Mô đun và thiết bị hiển thị.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục