Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng phân nén dúi sâu N – K trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp tại thành phố Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trạm Khuyến nông Thành phố Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Mã Quốc Hùng
Thời gian thực hiện: Từ23/07/2016 đến 23/06/2017
Tóm tắt nội dung: Xây dựng thành công mô hình ứng dụng phân viên nén N – K dúi sâu trong thâm canh cúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp tại thành phố Thái Nguyên nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa. Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất lúa nhằm tăng năng suất 20 – 30%, trên quy mô 18ha trong đó vụ mùa năm 2016: 09ha và vụ xuân năm 2017: 09ha, đồng thời tăng hiệu quả cho người trồng lúa. Tập huấn trên 200 hộ nông dân hiểu được tác dụng của cấy hàng rộng, hàng hẹp bón phân viên nén N – K dúi sâu. Nắm được kỹ thuật gieo mạ, làm đất, cấy và chăm sóc.
Tính cấp thiết: Xây dựng thành công mô hình ứng dụng phân viên nén N – K dúi sâu trong thâm canh cúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp tại thành phố Thái Nguyên nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa. Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất lúa nhằm tăng năng suất 20 – 30%, trên quy mô 18ha trong đó vụ mùa năm 2016: 09ha và vụ xuân năm 2017: 09ha, đồng thời tăng hiệu quả cho người trồng lúa. Tập huấn trên 200 hộ nông dân hiểu được tác dụng của cấy hàng rộng, hàng hẹp bón phân viên nén N – K dúi sâu. Nắm được kỹ thuật gieo mạ, làm đất, cấy và chăm sóc.
Mục tiêu: Khai thác tối đa tiềm năng, năng suất của các giống lúa. Hạn chế bốc hơi, rửa trôi phân đạm, kali. Tình hình sinh trưởng và phát triển của các giống lúa. Năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của phương pháp thâm canh lúa mới với phương pháp cấy lúa truyền thống.
Phương pháp nghiên cứu: điều tra, khảo sát
Sản phẩm dự kiến: Ứng dụng phân nén N – K dúi sâu trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp làm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục