Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng cây Chanh đào tại Thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và huyện Đồng Hỷ.

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Tạ Đức Hiện
Thời gian thực hiện: Từ07/07/2016 đến 22/06/2018
Tóm tắt nội dung: Xây dựng mô hình trồng cây Chanh đào tại Thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và huyện Đồng Hỷ. Kết quả nhằm đánh giá khả năng thích ứng của giống Chanh đào trên các vùng đất khác nhau, từ đó làm cơ sở cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương.
Tính cấp thiết: Xây dựng mô hình trồng cây Chanh đào tại Thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và huyện Đồng Hỷ. Kết quả nhằm đánh giá khả năng thích ứng của giống Chanh đào trên các vùng đất khác nhau, từ đó làm cơ sở cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương.
Mục tiêu: Khảo sát chọn điểm, chọn hộ tham gia dự án. Chuyển giao công nghệ, tập huấn kỹ thuật thiết kế vườn trồng Chanh đào; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Chanh; các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Chanh. Xây dựng mô hình và hoàn thiện kỹ thuật.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Mô hình trồng cây Chanh đào. Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật . Xây dựng phóng sự truyền hình giới thiệu kết quả dự án.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục