Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Sâm cau tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú
Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Phạm Anh Tuấn
Thời gian thực hiện: Từ18/07/2016 đến 18/06/2019
Tóm tắt nội dung: Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Sâm cau theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho các hộ nông dân, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho các hộ nông dân, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống xói mòn đất và giữ nước.
Tính cấp thiết: Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Sâm cau theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho các hộ nông dân, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho các hộ nông dân, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống xói mòn đất và giữ nước.
Mục tiêu: Điều tra, khảo sát xác định các vùng trong tỉnh thích hợp trồng Sâm cau và lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống Sâm cau từ hom củ. Đào tạo, tập huấn Quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây Sâm cau. Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Sâm cau tại huyện Phú Lương.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp kế thừa; phương pháp điều tra; phương pháp xử lý số liệu; phương pháp bố trí thí nghiệm
Sản phẩm dự kiến: Xây dựng thành công mô hình ứng dụng trồng thâm canh cây Sâm cau với quy mô 2ha tại xã Yên Ninh và Yên Trạch. 30 cán bộ kỹ thuật và nông dân nắm được quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây Sâm cau.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục