Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Thái Nguyên 1947-2017

Cơ quan chủ chì: Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Ngô Hồng Thái
Thời gian thực hiện: Từ19/12/2017 đến 19/12/2019
Tóm tắt nội dung: 1. Khẳng định được vai trò của tổ chức Đảng trong quân đội thời kì kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như những thời kì xây dựng, đổi mới đất nước; 2. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống và áp dụng vào thực tiễn, xây đựng tổ chức Đảng giai đoạn cách mạng mới trong lực lượng vũ trang tỉnh.
Tính cấp thiết: 1. Khẳng định được vai trò của tổ chức Đảng trong quân đội thời kì kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như những thời kì xây dựng, đổi mới đất nước; 2. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống và áp dụng vào thực tiễn, xây đựng tổ chức Đảng giai đoạn cách mạng mới trong lực lượng vũ trang tỉnh.
Mục tiêu: Nội dung cuốn sách gồm có phần mở đầu, 4 chương, phần kết luận và phụ lục. Cuốn sách đã dựng lại một cách trung thực, khách quan và tương đối đầy đủ quá trình ra đời, lãnh đạo xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Quân sự tỉnh qua các thời kì lịch sử.
Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp thu thập thông tin: Khai thác thông tin trong kho lưu trữ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 1 và các nhân chứng là các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên qua các thời kì hiện đang sống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Thái Nguyên…; + Phương pháp phân tích, chứng minh; + Phương pháp logic; + Phương pháp lịch sử quân sự; + Phương pháp hội thảo khoa học (hội thảo đề cương, chuyên đề, bản thảo) lấy ý kiến chuyên gia;
Sản phẩm dự kiến: - 18 chuyên đề theo các giai đoạn, phân kì lịch sử trong suốt 70 năm - Bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Thái Nguyên 1947-2017: - Báo cáo
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục