Tên nhiệm vụ: Thu thập, lưu giữ, định danh một số loài lan rừng phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen và xây dựng bảo tàng về các loài lan rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan chủ chì: Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Vy Anh
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Mai Quang Trường
Thời gian thực hiện: Từ19/03/2017 đến 19/03/2020
Tóm tắt nội dung: Xây dựng bảo tàng các loài lan rừngqu‎ý hiếm phân bố tự nhiên ở tỉnh Thái Nguyên, phục vụ phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường và tạo điểm nhấn trong quần thể khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Đồng thời nâng cao nhận thức bảo tồn nguồn gen quý để phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo và phát triển sản xuất trong tương lai.
Tính cấp thiết: Xây dựng bảo tàng các loài lan rừngqu‎ý hiếm phân bố tự nhiên ở tỉnh Thái Nguyên, phục vụ phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường và tạo điểm nhấn trong quần thể khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Đồng thời nâng cao nhận thức bảo tồn nguồn gen quý để phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo và phát triển sản xuất trong tương lai.
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và thu thập mẫu của một số loài lan Định danh loài, mô tả đặc điểm sinh vật học, làm mẫu sống và chọn lọc giống Xây dựng khu bảo tồn lưu giữ, trưng bày sản phẩm giới thiệu các loài lan đã thu thập Nghiên cứu các phương pháp nhân giống, giá thể, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho các loài lan Nghiên cứu định tính và định lượng một số hoạt chất dược học trong lan rừng để sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng Xây dựng trang Website, Atlat ảnh, bản đồ phân bố các loài lan, tiếp thị quảng cáo, thông tin tuyên truyền Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho người dân vùng dự án
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và mô tả mẫu Định danh loài, mô tả đặc điểm sinh vật học, làm mẫu sống và chọn lọc giống Nghiên cứu các phương pháp nhân giống, giá thể, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho lan
Sản phẩm dự kiến: Vườn sưu tập lan Báo cáo đặc điểm sinh học của 70- 80 giống lan đã thu thập được - Quy trình nhân giống cho 3 loài lan bằng phương pháp giâm hom và tách nhánh. - Quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào cho 3 loài lan. - Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho các loài lan Bản đồ phân bố các loài lan rừng Cơ sở dữ liệu về các kết quả thực hiện nhiệm vụ (Số liệu điều tra, bản đồ phân bố các loài lan rừng, kết quả phân tích hàm lượng hoạt chất dược học...) Đào tạo, tập huấn Atlat ảnh Trang Website Bài báo 01 Phóng sự truyền hình Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục