Tên nhiệm vụ: Ứng dụng kỹ thuật khoét chóp cổ tử cung bằng vòng điện (LEEP) trong điều trị tổn thương tiền ung thư cổ tử cung ở phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Ngô Thị Tính
Thời gian thực hiện: Từ19/10/2019 đến 19/04/2021
Tóm tắt nội dung: Ứng dụng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật khoét chóp cổ tử cung bằng dao điện vòng (LEEP) điều trị các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.
Tính cấp thiết: Ứng dụng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật khoét chóp cổ tử cung bằng dao điện vòng (LEEP) điều trị các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.
Mục tiêu: Thu thập, phân tích các thông tin liên quan và các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác trong nước và trên thế giới; Khám sàng lọc, chọn mẫu nghiên cứu, tư vấn, lấy bệnh phẩm xét nghiệm; Xác định tỷ lệ tổn thương tiền ung thư CTC ở đối tượng nghiên cứu (Áp dụng quy trình tuyển chọn bệnh nhân làm LEEP tại Thái Nguyên); Ứng dụng kỹ thuật LEEP, đánh giá kết quả và theo dõi sau điều trị; Nghiên cứu các kết quả theo dõi và điều trị sau làm LEEP tại Thái Nguyên ; Hoàn thiện các quy trình nghiên cứu ; Đào tạo 02 kip làm thuần thục kỹ thuật điều trị bệnh nhân khoét chóp CTC bằng vòng điện.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích và theo dõi dọc.
Sản phẩm dự kiến: Quy trình thực hiện kỹ thuật LEEP; Báo cáo về kết quả khám sàng lọc, lựa chọn đối tượng nghiên cứu; Báo cáo về tỷ lệ tổn thương tiền UTCTC ở đối tượng nghiên cứu; Báo cáo kết quả ứng dụng, đánh giá và theo dõi sau điều trị bằng kỹ thuật LEEP; Báo cáo các kết quả sau theo dõi và điều trị sau làm LEEP tại tỉnh Thái Nguyên; Các quy trình nghiên cứu; 02 kip làm thuần thục kỹ thuật điều trị bệnh nhân khoét chop tử cung bằng vòng điện.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục