Tên nhiệm vụ: Xây dựng một số giải pháp nhằm giảm thiểu tỉ lệ loãng xương, thiểu cơ, béo phì ở phụ nữ mãn kinh và nam giới từ 50 tuổi trở lên tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Sở Y tế Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Vy Hồng
Thời gian thực hiện: Từ23/03/2017 đến 27/03/2019
Tóm tắt nội dung: - Xác định giá trị tham chiếu về mật độ xương, tỉ lệ khối cơ, khối mỡ và cơ lực trên các đối tượng tuổi từ 10-49 ở tỉnh Thái Nguyên. - Xác định tỉ lệ loãng xương, thiểu cơ, béo phì và một số yếu tố ảnh hưởng ở phụ nữ mãn kinh và nam giới từ 50 tuổi trở lên ở tỉnh Thái Nguyên. - Xây dựng một số giải pháp quản lý, chăm sóc, điều trị dự phòng nhằm giảm thiểu tỷ lệ loãng xương, thiểu cơ và béo phì ở phụ nữ mãn kinh và nam giới từ 50 tuổi trở lên.
Tính cấp thiết: - Xác định giá trị tham chiếu về mật độ xương, tỉ lệ khối cơ, khối mỡ và cơ lực trên các đối tượng tuổi từ 10-49 ở tỉnh Thái Nguyên. - Xác định tỉ lệ loãng xương, thiểu cơ, béo phì và một số yếu tố ảnh hưởng ở phụ nữ mãn kinh và nam giới từ 50 tuổi trở lên ở tỉnh Thái Nguyên. - Xây dựng một số giải pháp quản lý, chăm sóc, điều trị dự phòng nhằm giảm thiểu tỷ lệ loãng xương, thiểu cơ và béo phì ở phụ nữ mãn kinh và nam giới từ 50 tuổi trở lên.
Mục tiêu: Nội dung 1: Xây dựng giá trị tham chiếu về mật độ xương, tỉ lệ khối cơ, khối mỡ và cơ lực trên các đối tượng tuổi từ 10-49 ở tỉnh Thái Nguyên. Nội dung 2: Xác định tỉ lệ loãng xương, thiểu cơ, béo phì và một số yếu tố ảnh hưởng ở phụ nữ mãn kinh và nam giới từ 50 tuổi trở lên ở tỉnh Thái Nguyên. Nội dung 3: Xây dựng một số giải pháp quản lý, chăm sóc, điều trị dự phòng nhằm giảm thiểu tỷ lệ loãng xương, thiểu cơ và béo phì ở phụ nữ mãn kinh và nam giới từ 50 tuổi trở lên.
Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang. - Số liệu thu thập được quản lý bằng phần mềm excel. - Xử lý số liệu
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo phân tích và tài liệu dự báo: Bài báo khoa học đăng trên tạp chí có uy tín của Quốc gia Báo cáo tổng kết đề tài
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục