Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Thảo Vân
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Trần Viết Vinh
Thời gian thực hiện: Từ30/04/2017 đến 30/04/2019
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi trai nước ngọt lấy ngọc phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Thái Nguyên; Xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất thủy sản hiện nay, góp phần phát triển ngành du lịch tại địa phương. Mục tiêu cụ thể: Tiếp nhận sự hỗ trợ công nghệ cấy ngọc nhân tạo và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc từ DNTN HỒNG NGỌC PEARL. Ứng dụng thành công công nghệ nuôi trai nước ngọt lấy ngọc, xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc quy mô: 80.000 con, diện tích bè nuôi: 2.000 m2, số lượng ngọc trai thu được trên 190.000 viên. Bổ sung, hoàn thiện quy trình kỹ thuật cấy ngọc nhân tạo và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi trai nước ngọt lấy ngọc phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Thái Nguyên; Xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất thủy sản hiện nay, góp phần phát triển ngành du lịch tại địa phương. Mục tiêu cụ thể: Tiếp nhận sự hỗ trợ công nghệ cấy ngọc nhân tạo và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc từ DNTN HỒNG NGỌC PEARL. Ứng dụng thành công công nghệ nuôi trai nước ngọt lấy ngọc, xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc quy mô: 80.000 con, diện tích bè nuôi: 2.000 m2, số lượng ngọc trai thu được trên 190.000 viên. Bổ sung, hoàn thiện quy trình kỹ thuật cấy ngọc nhân tạo và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu: Nội dung 1. Khảo sát sự phân bố các loài trai trên địa bàn tỉnh và lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình Nội dung 2. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi trai nước ngọt lấy ngọc Nội dung 3. Xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc Nội dung 4. Tổ chức hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: -Mô hình cấy ghép ngọc nhân tạo và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc. - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật cấy ghép ngọc nhân tạo và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Thái Nguyên - Ngọc trai nước ngọt - Báo cáo khoa học
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục