Tên nhiệm vụ: Đánh giá kết quả cắt ruột thừa viêm bằng phẫu thuật nội soi với 2 trocar tại Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Bệnh viện Trường Đại học Y khoa
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Vũ Phương
Thời gian thực hiện: Từ29/01/2015 đến 29/06/2017
Tóm tắt nội dung: - Đánh giá kết quả cắt ruột thừa viêm bằng phẫu thuật nội soi với 2 trocar tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa. - Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật nội soi với 2 trocar cắt ruột thừa viêm tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa.
Tính cấp thiết: - Đánh giá kết quả cắt ruột thừa viêm bằng phẫu thuật nội soi với 2 trocar tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa. - Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật nội soi với 2 trocar cắt ruột thừa viêm tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa.
Mục tiêu: Nội dung 1 : Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm bằng PTNS với hai trocar Nội dung 2: một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật Nội dung 3: Tập huấn thực hiện phẫu thuật, khám và theo dõi bệnh nhân tại bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên - Tập huấn kỹ thuật phẫu thuật cho bác sĩ, điều dưỡng. - Tập huấn khám bệnh nhân trước phẫu thuật. - Tập huấn theo dõi bệnh nhân trong và sau phẫu thuật. Nội dung 4: Xây dựng 3 chuyên đề - Chuyên đề 1: Chẩn đoán viêm ruột thừa cấp - Chuyên đề 2: Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm - Chuyên đề 3: Gây mê (vô cảm) cho phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm. Nội dung 5: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật PTNS với hai trocar cắt ruột thừa viêm và hướng dẫn bác sĩ tại 4 bệnh viện thực hiện PTNS trên người bện - Tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật phẫu thuật tại bệnh viện Định hoá. - Tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật phẫu thuật tại bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. - Tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật phẫu thuật tại bệnh viện Đại từ Thái Nguyên. - Tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật phẫu thuật tại bệnh viện A Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo tổng kết đề tài. - Bài báo đăng trên tạp chí khoa học.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục