Tên nhiệm vụ: Ứng dụng qui trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống tại Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thành Trung
Thời gian thực hiện: Từ29/01/2017 đến 20/01/2019
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Áp dụng qui trình ghép thận từ người cho sống và theo dõi điều trị sau ghép tại Thái Nguyên. Mục tiêu cụ thể: 1. Áp dụng quy trình thực hiện ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện trung ương Thái Nguyên. 2. Xây dựng qui trình định lượng thuốc ức chế miễn dịch ở bệnh nhân sau ghép thận. 3. Đánh giá kết quả và theo dõi điều trị sau ghép thận từ người cho sống Tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung: Áp dụng qui trình ghép thận từ người cho sống và theo dõi điều trị sau ghép tại Thái Nguyên. Mục tiêu cụ thể: 1. Áp dụng quy trình thực hiện ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện trung ương Thái Nguyên. 2. Xây dựng qui trình định lượng thuốc ức chế miễn dịch ở bệnh nhân sau ghép thận. 3. Đánh giá kết quả và theo dõi điều trị sau ghép thận từ người cho sống Tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên.
Mục tiêu: Xây dựng qui trình, đánh giá các yếu tố tuyển chọn bệnh nhân suy thận có chỉ định ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên. Áp dụng qui trình tuyển chọn lấy thận, ghép thận từ người cho sống tại Thái Nguyên Xây dựng qui trình định lượng thuốc ức chế miễn dịch theo dõi bệnh nhân điều trị sau ghép Xây dựng qui trình theo dõi bệnh nhân sau ghép. Nghiên cứu các kết quả theo dõi và điều trị sau ghép tại Thái nguyên
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Bài báo khoa học Chuyên đề nghiên cứu Hướng dẫn Bác sỹ, Điều tra viên thực hiện đúng yêu cầu khám lâm sàng và phỏng vấn Tài liệu giới thiệu về chương trình có hình ảnh minh họa Báo cáo tổng kết đề tài Đĩa CD
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục