Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình tạo sản phẩm hỗ trợ sức khoẻ từ sâm Xuyên Đá (Myxopyrum smilacifolium) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Nông lâm
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Đinh Thị Kim Hoa
Thời gian thực hiện: Từ29/07/2019 đến 29/07/2021
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu: Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ cao từ cây sâm Xuyên Đá tiến tới thương mại hoá sản phẩm mang thương hiệu tỉnh Thái Nguyên, xây dựng vùng nguyên liệu sâm Xuyên Đá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, thúc đẩy sản xuất dược liệu, sản phẩm nông nghiệp bền vững, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác triệt để quỹ đất vùng núi đá hiện tại đang bỏ không, tận dụng nguồn lao động nông nhàn, góp phần tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tạo sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khoẻ, có tác dụng kháng viêm, kháng nấm, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Những sản phẩm này có thể thương mại hoá, gắn liền với nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ. Các mục tiêu cụ thể gồm: - Xây dựng, tối ưu hóa các thông số công nghệ của quy trình chiết tách các hoạt chất tự nhiên quý từ rễ, thân, lá sâm Xuyên Đá; - Xây dựng được quy trình sản xuất và thương mại hoá sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan từ sâm Xuyên Đá; - Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm sâm Xuyên Đá với diện tích 1 ha;
Tính cấp thiết: Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu: Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ cao từ cây sâm Xuyên Đá tiến tới thương mại hoá sản phẩm mang thương hiệu tỉnh Thái Nguyên, xây dựng vùng nguyên liệu sâm Xuyên Đá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, thúc đẩy sản xuất dược liệu, sản phẩm nông nghiệp bền vững, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác triệt để quỹ đất vùng núi đá hiện tại đang bỏ không, tận dụng nguồn lao động nông nhàn, góp phần tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tạo sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khoẻ, có tác dụng kháng viêm, kháng nấm, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Những sản phẩm này có thể thương mại hoá, gắn liền với nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ. Các mục tiêu cụ thể gồm: - Xây dựng, tối ưu hóa các thông số công nghệ của quy trình chiết tách các hoạt chất tự nhiên quý từ rễ, thân, lá sâm Xuyên Đá; - Xây dựng được quy trình sản xuất và thương mại hoá sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan từ sâm Xuyên Đá; - Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm sâm Xuyên Đá với diện tích 1 ha;
Mục tiêu: Nội dung 1. Khảo sát, thu thập tình trạng sâm Xuyên Đá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận Nội dung 2: Tách chiết, tối ưu hoá quy trình tách chiết polysaccharide tổng số từ các các bộ phận của cây sâm Xuyên Đá Nội dung 3: Đánh giá hoạt tính sinh học hợp chất polysaccharide tổng số tách chiết được từ sâm Xuyên Đá (củ, thân, lá) Nội dung 4: Nghiên cứu tạo một số sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe từ thân và củ sâm Xuyên Đá Nội dung 5: Thương mại hóa sản phẩm cao đặc từ thân, củ sâm Xuyên Đá, trà hoà tan và trà túi lọc sâm Xuyên Đá Nội dung 6. Thử nghiệm trồng quy mô hộ gia đình cây sâm Xuyên Đá tại Thái Nguyên với diện tích 1 ha.
Phương pháp nghiên cứu: - Có các giải pháp tổ chức thực hiện: Giải pháp mặt bằng và xây dựng cơ bản; giải pháp tổ chức sản xuất - Có các phương án về tài chính; - Có phương án về điều kiện triển khai dự án: + Địa điểm: Khu vực sản xuất dược liệu của công ty cổ phần Khoa học công nghệ Scitech với diện tích 6 ha tại Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên và nông hộ tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên với diện tích 1 ha đất đồi núi; + Các điều kiện về môi trường, về nguyên vật liệu, về nhân lực.
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo tổng hợp đánh giá một số hoạt tính sinh học của cao polysaccharide tổng từ thân củ lá của sâm xuyên đá; - 03 quy trình tách chiết polysaccharide tổng số đã được tối ưu hoá các thông số công nghệ từ lá, thân và củ sâm Xuyên Đá; - 01 quy trình sản xuất trà hoà tan từ sâm Xuyên Đá; - 02 quy trình sản xuất cao đặc từ thân và củ sâm Xuyên Đá; - 01 quy trình công nghệ sản xuất trà túi lọc sâm Xuyên Đá; - Mô hình trồng 1 ha cây sâm Xuyên Đá; - Sản phẩm cụ thể: + Cao sâm (200 hộp, 100g/hộp), sản phẩm có đăng ký mã số mã vạch, có giấy chứng nhận của y tế về an toàn thực phẩm và được thương mại hóa; + Trà Hòa tan (200 hộp, 20 gói/hộp, 5g/gói); + Trà túi lọc (100 hộp, 20 gói/họp, 5g/gói). - Tập huấn được cho 50 người về kỹ thuật nhân giống, trồng cây sâm xuyên đá trên địa hình núi đá vôi; - Đào tạo 05 KTV về kỹ thuật tách chiết, thu nhận polysaccharide tổng từ sâm xuyên đá; - 03 Bài báo khoa học.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục