Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đa hình di truyền gen CYP2C9 và VKORC1 ở bệnh nhân tim mạch sử dụng thuốc acenocoumarol

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Phạm Thị Thùy
Thời gian thực hiện: Từ28/07/2019 đến 28/07/2021
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu: Phát hiện các đa hình di truyền một số gen liên quan đến chuyển hóa thuốc chống đông Acenocoumarol, từ đó đưa ra liều điều trị phù hợp với từng cá thể người bệnh nhằm hạn chế các biến chứng như: huyết khối, xuất huyết khi sử dụng thuốc chống đông ở bệnh nhân tim mạch. Các mục tiêu cụ thể gồm: - Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc chống đông Acenocoumarol ở bệnh nhân tim mạch tại Thái Nguyên. - Xác định tính đa hình của gen CYP2C9*3, VKORC1 1639G>A và VKORC1 1173C>T ở bệnh nhân tim mạch sử dụng thuốc chống đông Acenocoumarol. - Xác định mối liên quan giữa đa hình gen CYP2C9, VKORC1 và liều thuốc chống đông Acenocoumarol ở bệnh nhân tim mạch.
Tính cấp thiết: Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu: Phát hiện các đa hình di truyền một số gen liên quan đến chuyển hóa thuốc chống đông Acenocoumarol, từ đó đưa ra liều điều trị phù hợp với từng cá thể người bệnh nhằm hạn chế các biến chứng như: huyết khối, xuất huyết khi sử dụng thuốc chống đông ở bệnh nhân tim mạch. Các mục tiêu cụ thể gồm: - Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc chống đông Acenocoumarol ở bệnh nhân tim mạch tại Thái Nguyên. - Xác định tính đa hình của gen CYP2C9*3, VKORC1 1639G>A và VKORC1 1173C>T ở bệnh nhân tim mạch sử dụng thuốc chống đông Acenocoumarol. - Xác định mối liên quan giữa đa hình gen CYP2C9, VKORC1 và liều thuốc chống đông Acenocoumarol ở bệnh nhân tim mạch.
Mục tiêu: Nội dung 1: Thu thập, phân tích các thông tin liên quan nghiên cứu Nội dung 2: Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc chống đông Acenocoumarol ở bệnh nhân tim mạch tại Thái Nguyên Nội dung 3: Xác định tần số các alen, kiểu gen CYP2C9, VKORC1 ở bệnh nhân tim mạch sử dụng thuốc chống đông Acenoumarol bằng kỹ thuật sinh học phân tử Nội dung 4: Xác định mối liên quan giữa đa hình gen CYP2C9*3, VKORC1 1639G>A, 1173C>T với liều thuốc chống đông Acenocoumarol
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tính cỡ mẫu và lựa chọn đối tượng nghiên cứu bảo đảm số lượng mẫu đại diện cho nghiên cứu. - Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập các thông tin về lâm sàng, cận lâm sàng vào bệnh án nghiên cứu. Đặc biệt các thông tin về biến chứng huyết khối, xuất huyết khi tham gia nghiên cứu. - Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu: + Quy trình lấy mẫu; + Kỹ thuật tách chiết DNA + Phương pháp đo quang phổ + Kỹ thuật PCR-CTPP + Phản ứng PCR để giải trình tự gen + Kỹ thuật điện di trên gel agarose + Tinh sạch DNA + Giải trình tự gen + Phân tích kết quả giải trình tự gen - Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo thực trạng sử dụng thuốc Acenocoumarol ở bệnh nhân mắc bệnh tim mạch; Báo cáo kết quả phân tích gen bằng PCR-CTPP và giải trình tự gen; Báo cáo tỷ lệ đa hình các gen CYP2C9*3, VKORC1 1639G>A và VKORC1 1173C>T ở bệnh nhân tim mạch tại Thái Nguyên; Báo cáo mối liên quan giữa các đa hình gen CYP2C9, VKORC1 với liều thuốc chống đông Acenocoumarol.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục