Tên nhiệm vụ: Sản xuât thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ sản xuất hợp kim thiếc hàn không chì sử dụng trong lĩnh vực điển tử

Cơ quan chủ chì: Công ty TNHH một thành viên Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Lê Văn Kiên
Thời gian thực hiện: Từ28/07/2019 đến 28/07/2021
Tóm tắt nội dung: Xây dựng hệ thống dây chuyền thiết bị, ổn định quy trình công nghệ và đào tạo đội ngũ cán bộ vận hành dây chuyền sản xuất dây hợp kim thiếc hàn không chì quy mô ≥100 tấn/năm. Mục tiêu cụ thể Hoàn thiện quy trình công nghệ nấu luyện hợp kim thiếc hàn không chì. Hoàn thiện quy trình công nghệ kéo dây hợp kim thiếc hàn không chì không có lõi chất trợ hàn nhựa thông. Xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ kéo dây hợp kim thiếc hàn không chì có lõi chất trợ hàn nhựa thông. Sản xuất thử 100 tấn sản phẩm (một năm) hợp kim thiếc hàn không chì dạng thanh, dạng dây (có lõi chất trợ hàn là nhựa thông và không có lõi trợ hàn).
Tính cấp thiết: Xây dựng hệ thống dây chuyền thiết bị, ổn định quy trình công nghệ và đào tạo đội ngũ cán bộ vận hành dây chuyền sản xuất dây hợp kim thiếc hàn không chì quy mô ≥100 tấn/năm. Mục tiêu cụ thể Hoàn thiện quy trình công nghệ nấu luyện hợp kim thiếc hàn không chì. Hoàn thiện quy trình công nghệ kéo dây hợp kim thiếc hàn không chì không có lõi chất trợ hàn nhựa thông. Xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ kéo dây hợp kim thiếc hàn không chì có lõi chất trợ hàn nhựa thông. Sản xuất thử 100 tấn sản phẩm (một năm) hợp kim thiếc hàn không chì dạng thanh, dạng dây (có lõi chất trợ hàn là nhựa thông và không có lõi trợ hàn).
Mục tiêu: Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh Nội dung 2: Hoàn thiện quy trình công nghệ nấu luyện hợp kim thiếc hàn không chì mác SnCu0.3 và SnCu0.7 Nội dung 3 : Hoàn thiện quy trình công nghệ kéo dây hợp kim thiếc hàn không chì không có lõi chất trợ hàn nhựa thông: Nội dung 4 : Hoàn thiện quy trình công nghệ kéo dây hợp kim thiếc hàn không chì có lõi chất trợ hàn nhựa thông Nội dung 5 : Thiết kế hệ thống dây chuyền, thiết bị sản xuất hợp kim thiếc hàn không chì quy mô 100 tấn/năm. Nội dung 6: Sản xuất 100 tấn sản phẩm ( một năm) hợp kim thiếc hàn không chì dạng thanh, dạng dây (có lõi chất trợ hàn là nhựa thông và không có lõi chất trợ hàn). Nội dung 7: Tổng hợp số liệu viết báo cáo tổng kết Dự án sản xuất thử nghiệm
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thực nghiệm khoa học
Sản phẩm dự kiến: Quy trình công nghệ hoàn thiện sản xuất hợp kim thiếc hàn không chì 100 tấn sản phẩm thiếc hàn không chì
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục