Tên nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Tiến Dũng
Thời gian thực hiện: Từ28/06/2019 đến 28/06/2022
Tóm tắt nội dung: Bảo tồn và phát triển nguồn gen hồng Việt Cường đặc sản tỉnh Thái Nguyên, góp phần đa dạng hóa sản phẩm đặc trưng của địa phương. - Xác định chính xác nguồn gen giống hồng Việt Cường bằng chỉ thị phân tử. Từ đó lựa chọn cây đầu dòng làm tiền đề nhân giống và tạo vườn giống gốc. - Tạo ra 5.000 cây giống tiêu chuẩn bằng kỹ thuật nhân giống tính (ghép cành, ghép mắt) phục vụ phát triển nguồn gen đặc sản. - Xây dựng mô hình thâm canh quy mô 1,0 ha tại huyện Đồng Hỷ. - Xây dựng mô hình trồng mới các giống Hồng đặc sản quy mô 5,0 ha tại tại huyện Đồng Hỷ. - Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về kết quả bảo tồn nguồn gen hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ.
Tính cấp thiết: Bảo tồn và phát triển nguồn gen hồng Việt Cường đặc sản tỉnh Thái Nguyên, góp phần đa dạng hóa sản phẩm đặc trưng của địa phương. - Xác định chính xác nguồn gen giống hồng Việt Cường bằng chỉ thị phân tử. Từ đó lựa chọn cây đầu dòng làm tiền đề nhân giống và tạo vườn giống gốc. - Tạo ra 5.000 cây giống tiêu chuẩn bằng kỹ thuật nhân giống tính (ghép cành, ghép mắt) phục vụ phát triển nguồn gen đặc sản. - Xây dựng mô hình thâm canh quy mô 1,0 ha tại huyện Đồng Hỷ. - Xây dựng mô hình trồng mới các giống Hồng đặc sản quy mô 5,0 ha tại tại huyện Đồng Hỷ. - Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về kết quả bảo tồn nguồn gen hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ.
Mục tiêu: Điều tra đánh giá và tư liệu hóa về thực trạng sản xuất, tiềm năng thị trường của giống hồng bản địa Việt Cường tại Thái Nguyên Xác định chỉ thị ADN mã vạch, tính đa dạng di truyền cho mẫu giống cây hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Lựa chọn, lưu giữ các cây đầu dòng nhằm mục đích nghiên cứu bảo tồn và nhân giống phát triển thương mại; đánh giá đặc điểm nông sinh học đặc trưng của giống nghiên cứu. Xây dựng quy trình và mô hình nhân giống Hồng Việt Cường với quy mô 5.000 cây/năm. Xây dựng mô hình trồng mới giống hồng Việt Cường giai đoạn kiến thiết cơ bản (sau giai đoạn vườn ươm), diện tích 5ha Xây dựng quy trình và mô hình thâm canh giống hồng Việt Cường (giai đoạn kinh doanh), diện tích 1ha. Tổ chức tập huấn cho các hộ dân tham gia mô hình
Phương pháp nghiên cứu: - Thu thập số liệu từ những tài liệu, báo cáo hàng tháng, báo cáo tổng kết hàng năm, các tài liệu, công trình nghiên cứu về bảo tồn và bảo tồn cây hồng. - Điều tra khảo sát, đánh giá nguồn gen hồng Việt Cường còn lại tại huyện Đồng Hỷ và các huyện lân cận tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp điều tra nông thôn có sự tham gia (PRA). - Sử dụng phương pháp mô tả hình thái, phân tích các chỉ tiêu về sinh hóa quả để đánh giá chất lượng quả. Số người phỏng vấn trên 30 người.
Sản phẩm dự kiến: Sản phẩm dạng I: 20 cây đầu dòng 5000 cây ghép cành 1ha cộng dồn mô hình thâm canh cây Hồng Việt Cường tại huyện Đồng Hỷ 5 ha mô hình trồng mới cây Hồng Việt Cường tại huyện Đồng Hỷ Sản phẩm dạng II: 01 quy trình tuyển chọn cây đầu dòng 01 Quy trình trồng, chăm sóc cây Hồng Việt Cường 01 Quy trình nhân giống bằng kỹ thuật ghép cây Hồng Việt Cường Báo cáo cơ sở dữ liệu (in màu) nguồn gen Hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên bao gồm các thông tin: Thông tin chung: tên, hình ảnh, số lượng, phân bố, cách thức quản lý, chăm sóc, phân loại theo góc độ di truyền, thông tin về đặc điểm hình thái cơ bản của cây hồng, thông tin về ADN Mã gen cây hồng Việt Cường huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên được đăng ký trên ngân hàng gen quốc gia
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục