Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho một số giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi
Cơ quan thực hiện: Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Bùi Văn Quang
Thời gian thực hiện: Từ15/08/2019 đến 15/02/2020
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao phục vụ chuyển giao công nghệ cho một số giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu cụ thể: - Điều tra, đánh giá được thực trạng sản xuất cây ăn quả tại huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. - Đào tạo, tập huấn kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao cho 04 cán bộ kỹ thuật và 120 lượt người tại huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. - Xây dựng được mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số loại cây ăn quả quy mô (06 ha): 01 ha mít siêu sớm da xanh, 01 ha xoài Đài Loan, 01 ha bưởi Da xanh, 03 bưởi Đào đường tại huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. - Xây dựng được 04 Hướng dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc mít siêu sớm da xanh; xoài Đài Loan; bưởi Da xanh; bưởi Đào đường.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung: Xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao phục vụ chuyển giao công nghệ cho một số giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu cụ thể: - Điều tra, đánh giá được thực trạng sản xuất cây ăn quả tại huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. - Đào tạo, tập huấn kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao cho 04 cán bộ kỹ thuật và 120 lượt người tại huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. - Xây dựng được mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số loại cây ăn quả quy mô (06 ha): 01 ha mít siêu sớm da xanh, 01 ha xoài Đài Loan, 01 ha bưởi Da xanh, 03 bưởi Đào đường tại huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. - Xây dựng được 04 Hướng dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc mít siêu sớm da xanh; xoài Đài Loan; bưởi Da xanh; bưởi Đào đường.
Mục tiêu: - Nội dung 1: Điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất cây ăn quả; Lựa chọn vùng, hộ tham gia mô hình. - Nội dung 2: Đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn quả: 04 cán bộ kỹ thuật, 120 lượt người tại Đại Từ và TP. Thái Nguyên - Nội dung 3: Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao quy mô 6ha: 01 ha mít siêu sớm da xanh, 01 ha xoài Đài Loan, 01 ha bưởi Da xanh, 03 bưởi Đào đường tại huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. - Nội dung 4: Tổ chức hội thảo khoa học về kết quả xây dựng mô hình
Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp điều tra + Phương pháp giảng dạy: sử dụng phương pháp cùng tham gia, kết hợp giới thiệu lý thuyết với thực hành. + Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm
Sản phẩm dự kiến: + 04 hướng dẫn kỹ thuật trồng: bưởi đào đường, mít siêu sớm da xanh, xoài đài loan, bưởi da xanh được hội đồng khoa học cấp cơ sở nghiệm thu. + 04 mô hình: 3ha bưởi đào đường, 01ha mít siêu sớm da xanh, 01ha xoài đài loan, 01ha bưởi da xanh. + Tập huấn cho 120 lượt người dân. + Báo cáo tổng kết.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục