Tên nhiệm vụ: Ứng dụng KHCN phát triển mô hình trồng cây dược liệu Cát sâm trên đất đồi kém hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Vũ Thị Nguyên
Thời gian thực hiện: Từ15/07/2019 đến 15/07/2021
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Ứng dụng KHCN trong gây trồng cây dược liệu Cát sâm có hiệu quả trên đất đồi nghèo kiệt nhằm nâng cao thu nhập cho người dân tộc thiểu số tại tỉnh thái nguyên. Mục tiêu cụ thể: + Điều tra đánh giá thực trạng sử dụng cây dược liệu và điều kiện tự nhiên phù hợp trồng cát sâm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; + Xây dựng vườn giống gốc quy mô: 300m2 (300 cây); + Xây dựng mô hình vườn ươm nhân giống Cát sâm công suất 10.000 cây/năm, quy mô 200m2; + Xây dựng mô hình trồng cây Cát sâm trên địa bàn tỉnh, quy mô 2 ha; + Hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc và thu hoạch cây Cát sâm;
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung: Ứng dụng KHCN trong gây trồng cây dược liệu Cát sâm có hiệu quả trên đất đồi nghèo kiệt nhằm nâng cao thu nhập cho người dân tộc thiểu số tại tỉnh thái nguyên. Mục tiêu cụ thể: + Điều tra đánh giá thực trạng sử dụng cây dược liệu và điều kiện tự nhiên phù hợp trồng cát sâm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; + Xây dựng vườn giống gốc quy mô: 300m2 (300 cây); + Xây dựng mô hình vườn ươm nhân giống Cát sâm công suất 10.000 cây/năm, quy mô 200m2; + Xây dựng mô hình trồng cây Cát sâm trên địa bàn tỉnh, quy mô 2 ha; + Hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc và thu hoạch cây Cát sâm;
Mục tiêu: - Nội dung 1: Điều tra đánh giá tình hình sản xuất dược liệu và điều kiện tự nhiên phù hợp trồng cát sâm tại Thái Nguyên - Nội dung 2: Xây dựng vườn giống gốc (mục đích thu hạt và hom làm giống lâu dài) quy mô 300 m2. - Nội dung 3: Xây dựng vườn nhân giống quy mô 10.000 cây/năm. - Nội dung 4: Xây dựng mô hình trồng cát sâm 2ha tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. - Nội dung 5: Tổ chức hội thảo các chuyên đề đánh giá kết quả tại các vùng thực hiện dự án.
Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp điều tra + Phương pháp cùng tham gia, kết hợp giới thiệu lý thuyết với thực hành. + Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm
Sản phẩm dự kiến: + Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án + Hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất giống trồng, chăm sóc, thu hoạch Cát sâm + Mô hình vườn giống gốc 300 cây. (được trồng lưu giữ để lấy hạt, hom phục vụ việc nhân giống mở rộng diện tích) + Mô hình trồng Cát sâm quy mô 2ha.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục