Tên nhiệm vụ: Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào nuôi thương phẩm cá nheo mỹ Ictalurus punctatus (Rafinespue, 1818) tại Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Thảo Vân
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: La Văn Công
Thời gian thực hiện: Từ14/07/2019 đến 14/07/2021
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Ứng dụng quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ phù hợp với điều kiện tự nhiên trên các hệ thống nuoi, sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao, tăng thêm sự lựa chọn về đối tượng nuôi thủy sản tại Thái Nguyên. Mục tiêu cụ thể: + Tiếp nhận công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong ao, trong lồng từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình; + Xây dựng thành công 01 mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong ao, năng suất đạt 30.000 kg/ha/18 tháng và 01 mô hình nuôi cá Nheo Mỹ trong lồng năng suất 26 kg/m3/18 tháng tại tỉnh Thái Nguyên. + Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn cho nông dân kỹ thuật công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong ao và quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong lồng.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung: Ứng dụng quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ phù hợp với điều kiện tự nhiên trên các hệ thống nuoi, sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao, tăng thêm sự lựa chọn về đối tượng nuôi thủy sản tại Thái Nguyên. Mục tiêu cụ thể: + Tiếp nhận công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong ao, trong lồng từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình; + Xây dựng thành công 01 mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong ao, năng suất đạt 30.000 kg/ha/18 tháng và 01 mô hình nuôi cá Nheo Mỹ trong lồng năng suất 26 kg/m3/18 tháng tại tỉnh Thái Nguyên. + Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn cho nông dân kỹ thuật công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong ao và quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong lồng.
Mục tiêu: - Nội dung 1: Tiếp nhận các quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá nheo mỹ trong ao và trọng lồng. - Nội dung 2: Xây dựng các mô hình áp dụng công nghệ. - Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn cho người dân công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ tại Thái Nguyên. - Nội dung 4: Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong ao, trong lồng phù hợp điều kiện sinh thái tỉnh Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp cùng tham gia, kết hợp giới thiệu lý thuyết với thực hành. + Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm
Sản phẩm dự kiến: + Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong ao. + Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong lồng. + Mô hình nuôi thương phẩm cá nheo mỹ trong ao năng suất đạt 30.000 kg/ha. + Mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong lồng năng suất đạt 26 kh/m3. + Cá nheo mỹ thương phẩm: 64.000 kg, kích cỡ cá thương phẩm 2 – 2,5 kg/con sản phẩm đạt chất lượng ATVSTP. + Đào tạo 02 cán bộ kỹ thuật nắm được lý thuyết và thành thạo về thực hành kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong ao, trong lồng. + Tập huấn cho 30 người dân nắm được kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ trong ao, trong lồng. + Báo cáo tổng kết dự án đạt được yêu cầu và các chỉ tiêu đề ra.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục