Tên nhiệm vụ: Đánh giá tác dụng của Tỏi đen kết hợp bài thuốc Bán hạ bạch truật thiên ma thang trong điều trị rối loạn lipid máu tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hương
Thời gian thực hiện: Từ05/03/2017 đến 05/03/2019
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu tác dụng của Tỏi đen kết hợp bài thuốc Bán hạ bạch truật thiên ma thang trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu qua một số chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng. Khảo sát tác dụng không mong muốn của thuốc trên lâm sàng
Tính cấp thiết: Nghiên cứu tác dụng của Tỏi đen kết hợp bài thuốc Bán hạ bạch truật thiên ma thang trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu qua một số chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng. Khảo sát tác dụng không mong muốn của thuốc trên lâm sàng
Mục tiêu: -Sản xuất thành công tỏi đen từ tỏi tươi: - Đánh giá tác dụng của Tỏi đen kết hợp bài thuốc Bán hạ bạch truật thiên ma thang trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu trên lâm sàng - Đánh giá tác dụng của Tỏi đen kết hợp bài thuốc Bán hạ bạch truật thiên ma thang trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu qua một số chỉ số cận lâm sàng - Khảo sát tác dụng không mong muốn của thuốc trên lâm sàng
Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, có can thiệp và so sánh trước và sau điều trị trong từng nhóm
Sản phẩm dự kiến: - Thuốc - Báo cáo tác dụng của bài thuốc trong điều trị rối loạn lipid máu - Báo cáo tác dụng của tỏi đen trong điều trị rối loạn lipid máu - Báo cáo tác dụng của tỏi đen và bài thuốc trong điều trị rối loạn lipid máu
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục