Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng đường giao thông phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Bùi Trường Sơn
Thời gian thực hiện: Từ03/08/2017 đến 02/02/2019
Tóm tắt nội dung: - Xây dựng thành công quy trình công nghệ ứng dụng sản phẩm tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng đường giao thông nông thôn.
Tính cấp thiết: - Xây dựng thành công quy trình công nghệ ứng dụng sản phẩm tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng đường giao thông nông thôn.
Mục tiêu: - Đánh giá thực trạng tại các bãi thải tro xỉ khu vực xung quanh nhà máy nhiệt điện An Khánh - Đánh giá thực trạng tại các bãi thải tro xỉ khu vực xung quanh nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn ...
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tổng hợp địa hệ tự nhiên kỹ thuật - Phương pháp thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu vật lý, cơ học, hóa học - Phương pháp phân tích vi cấu trúc SEM - Phương pháp phân tích hệ thống
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo phân tích tổng hợp các kết quả nghiên cứu: quy trình công nghệ - báo cáo đề tài
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục