Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thiếc hàn không chì mác SAC305 sử dụng trong lĩnh vực Điện – Điện tử.

Cơ quan chủ chì: Công ty TNHH Một thành viên Mỏ và Luyện Kim Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học công nghệ Mỏ Luyện Kim
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Lê Văn Kiên
Thời gian thực hiện: Từ03/08/2017 đến 03/02/2019
Tóm tắt nội dung: - Xây dựng quy trình công nghệ nếu luyện các hợp kim trung gian (HKTG) Sn - Ag; Sn - Cu. - Xây dựng quy trình công nghệ hợp lý để nấu luyện và nhiệt luyện hợp kim 3 nguyên Sn - Ag - Cu sản xuất thiếc hàn không chì đạt chất lượng tương đương mác SAC305 trên thế giới
Tính cấp thiết: - Xây dựng quy trình công nghệ nếu luyện các hợp kim trung gian (HKTG) Sn - Ag; Sn - Cu. - Xây dựng quy trình công nghệ hợp lý để nấu luyện và nhiệt luyện hợp kim 3 nguyên Sn - Ag - Cu sản xuất thiếc hàn không chì đạt chất lượng tương đương mác SAC305 trên thế giới
Mục tiêu: - Nghiên cứu thành phần hóa học của thiếc hàn không chì mác SAC305, lựa chọn nguồn nguyên liệu và phương án công nghệ phù hợp để sản xuất thiếc hàn không chì mác SAC305. - Nghiên cứu công nghệ nấu luyện các HKTG Sn - Ag, Sn - Cu - Nghiên cứu công nghệ nấu luyện hợp kim SAC305 từ Sn và các HKTG đã nấu luyện.
Phương pháp nghiên cứu: - Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu về các vấn đề liên quan đến công nghệ nấu luyện như ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian chất lượng.
Sản phẩm dự kiến: - Quy trình nấu luyện các hợp kim trung gian (HKTG) Sn - Ag; Sn - Cu - Quy trình nấu luyện và nhiệt luyện hợp kim Sn - Ag -Cu đạt chất lượng tương đương mác SAC305 trên thế giới - Báo cáo đề tài
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục