Tên nhiệm vụ: Hiệu quả một số giải pháp can thiệp nâng cao năng lực phòng chống dịch tay chân miệng tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Bùi Duy Hưng
Thời gian thực hiện: Từ03/07/2016 đến 03/06/2018
Tóm tắt nội dung: - Mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh tay chân miệng tại tỉnh Thái Nguyên trong 5 năm (2011- 2015). - Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. - Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: - Mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh tay chân miệng tại tỉnh Thái Nguyên trong 5 năm (2011- 2015). - Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. - Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu: - Xây dựng đề cương nghiên cứu và phương án nghiên cứu - Điều tra đánh giá đặc điểm dịch tễ học bệnh tay chân miệng trên phạm vi toàn tỉnh Thái Nguyên. - Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh TCM tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh TCM tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang; kết hợp định tính, định lượng và nghiên cứu can thiệp trước sau có đối chứng
Sản phẩm dự kiến: Sổ tay Y học: Đặc điểm dịch tễ bệnh tay chân miệng tại tỉnh Thái Nguyên năm (2011- 2015) dựa vào kết quả chẩn đoán lâm sàng theo tiêu chuẩn của Bộ y tế Sổ tay Y học: Phân tích khả năng đáp ứng phòng chống dịch của y tế cơ sở và sự tham gia của cộng đồng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Sổ tay Y học: Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực phòng chống dịch của tuyến y tế cơ sở và kiến thức, thái độ, thực hành của người chăm sóc trẻ em về phòng chống bệnh tay chân miệng tại các xã nghiên cứu thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Chuyên đề 1: Mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh tay chân miệng tại tỉnh Thái Nguyên năm: 2011- 2015. Nguyên nhân và cách phòng bệnh TCM Chuyên đề 2: Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Kiến thức, thái độ, Thực hành của CBYT và người chăm sóc trẻ về bệnh TCM tại địa điểm nghiên cứu Chuyên đề 3: Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Phương án chăm sóc bệnh TCM Báo cáo tổng kết đề tài
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục