Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ may không đường chỉ trên sản phẩm áo sơ mi tại công ty may cổ phẩn Đầu tư và Thương mại TNG.

Cơ quan chủ chì: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Thời
Thời gian thực hiện: Từ28/02/2019 đến 28/02/2019
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ may áo sơ mi không đường chỉ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG
Tính cấp thiết: Nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ may áo sơ mi không đường chỉ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG
Mục tiêu:  Nghiên cứu lựa chọn vật liệu vải, keo dán, thiết bị máy móc được sử dụng để tọa nên áo sơ mi không chỉ.  May chế thử, kiểm tra sản phẩm  Xây dựng quy trình công nghệ may không chỉ trên sản phẩm áo sơ mi  Sản xuất thử  Báo cáo tổng kết
Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên cơ sở phương pháp lý luận của Chủ nghĩa Mac Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước về đảm bảo an toàn thực phẩm….
Sản phẩm dự kiến:  Quy trình công nghệ may không chỉ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục