Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ iMetos hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công ty Cổ phần Giải pháp thời tiết và nông nghiệp AgriMedia
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Tô Đức Hải
Thời gian thực hiện: Từ01/05/2018 đến 01/11/2019
Tóm tắt nội dung: Triển khái ứng dụng công nghệ iMetos trong dự báo, cảnh báo thời tiết, sâu dịch bệnh nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Tính cấp thiết: Triển khái ứng dụng công nghệ iMetos trong dự báo, cảnh báo thời tiết, sâu dịch bệnh nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Mục tiêu: Công nghệ thời tiết khí hậu tự động iMetos Phần mềm cảnh báo phát hiện sâu bệnh hại
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục