Tên nhiệm vụ: NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN LỊCH SỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 1945 - 2015

Cơ quan chủ chì: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Cơ quan thực hiện: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 6
Tên chủ nhiệm: Phạm Việt Đức
Thời gian thực hiện: Từ17/05/2018 đến 17/11/2019
Tóm tắt nội dung: Khái quát các giai đoạn phát triển, các sự kiện lịch sử nổi bật về quá trình trưởng thành và phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên 70 năm qua (1945 – 2015) để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và có những định hướng đúng đắn cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn hiện tại và tương lai u
Tính cấp thiết: Khái quát các giai đoạn phát triển, các sự kiện lịch sử nổi bật về quá trình trưởng thành và phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên 70 năm qua (1945 – 2015) để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và có những định hướng đúng đắn cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn hiện tại và tương lai u
Mục tiêu: Xây dựng tổng quan vấn đề cần nghiên cứu, lên kế hoạch nghiên cứu và hoàn thiện thuyết minh Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu. Nội dung của đề tài biên soạn theo vấn đề, sự kiện và sự kiện cuốn Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
Phương pháp nghiên cứu: Đề tài Nghiên cứu, biên soạn lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1945 – 2015 kết hợp chặt chẽ nhiều phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu thực địa, phỏng vấn nhân chứng, sưu tầm, chọn lọc, tra cứu các tài liệu lien quan. Phương pháp logic Phương pháp lịch sử Tọa đàm, trao đổi làm sang tỏ vấn đề
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục