Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mài bằng đá mài trên máy phay CNC để mài bề mặt định hình.

Cơ quan chủ chì: Doanh nghiệp tư nhân cơ khí chính xác Thái Hà
Cơ quan thực hiện: Doanh nghiệp tư nhân cơ khí chính xác Thái Hà
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Vũ Quốc Tuấn
Thời gian thực hiện: Từ17/06/2018 đến 17/06/2019
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mài trên máy phay CNC để mài bề mặt định hình vào xản xuất để chế tạo chày dập viên nén có biên dạng định hình lồi. Mục tiêu cụ thể: Ứng dụng và ứng dụng thành công công nghệ mài bằng đá mài trên máy phay CNC để mài bền mặt định hình vào sản xuất để chế tạo chày dập viên nén có biên dạng định hình lồi tại Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Chính xác Thái Hà. Ứng dụng chế tạo thành công 20 cặp chày cối định hình.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mài trên máy phay CNC để mài bề mặt định hình vào xản xuất để chế tạo chày dập viên nén có biên dạng định hình lồi. Mục tiêu cụ thể: Ứng dụng và ứng dụng thành công công nghệ mài bằng đá mài trên máy phay CNC để mài bền mặt định hình vào sản xuất để chế tạo chày dập viên nén có biên dạng định hình lồi tại Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Chính xác Thái Hà. Ứng dụng chế tạo thành công 20 cặp chày cối định hình.
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ mài để gia công các bề mặt định hình; So sánh đánh giá sử dụng công nghệ mới với công nghệ cũ. Nghiên cứu lựa chọn loại đá mài để mài định hình trên máy phay CNC. Nghiên cứu sửa đá mài kim cương/CBN để mài định hình trên máy phay CNC Nghiên cứu thực nghiệm lượng dư phay cho mài khi mài định hình chày dập viên trên máy phay CNC. Nghiên cứu xác định chế độ mài hợp lý khi mài định hình chày dập viên trên máy phay CNC. Viết báo cáo tổng kết đề tài.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan. Nghiên cứu thực nghiệm. Nghiên cứu lý thuyết.
Sản phẩm dự kiến: Quy trình công nghệ gia công bề mặt định hình của chày dập viên trên máy phay CNC. Mẫu chày cối định hình: 20 cặp.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục