Tên nhiệm vụ: SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CURMINOL-K TỪ CHÈ XANH VÀ NGHỆ VÀNG ĐỂ PHÒNG, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Cơ quan chủ chì: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN
Cơ quan thực hiện: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Trần Văn Tuấn
Thời gian thực hiện: Từ02/05/2018 đến 17/05/2020
Tóm tắt nội dung: Sản xuất thử nghiệm thành công và đăng ký lưu hành sản phẩm viên nang curminol – K hỗ trợ điều trị ung thư
Tính cấp thiết: Sản xuất thử nghiệm thành công và đăng ký lưu hành sản phẩm viên nang curminol – K hỗ trợ điều trị ung thư
Mục tiêu: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng trong quy trình chiết xuất polyphenol trong lá chè xanh Xây dựng quy trình chiết xuất tối ưu polyphenol trong lá chè xanh
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chiết xuất Phương pháp bào chế Phương pháp đánh giá tiêu chuẩn chất lượng Phương pháp đánh giá độ ổn định chế phẩm Phương pháp đánh giá hiệu quả của thành phẩm với sức khỏe con người
Sản phẩm dự kiến: Sản phẩm viên nang curminol – K hỗ trợ điều trị ung thư.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục