Tên nhiệm vụ: Dự án sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ tuyển quặng thiếc chứa hàm lượng sắt cao

Cơ quan chủ chì: Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ - LUYỆN KIM
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Lê Văn Kiên
Thời gian thực hiện: Từ01/07/2018 đến 01/07/2020
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra Xử lý giảm hàm lượng sắt từ 17% Fe xuống ≤ 4%Fe có trong quặng tinh thiếc
Tính cấp thiết: Mục tiêu của dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra Xử lý giảm hàm lượng sắt từ 17% Fe xuống ≤ 4%Fe có trong quặng tinh thiếc
Mục tiêu: Công đoạn tách sắt có trong quặng tinh thiếc bao gồm các khâu tuyển từ và hóa tuyển. Quặng Dầu được sàng tách phân cấp d = -2 mm. Sản phẩm +2 mm được qua thiết bị đập trục, sản phẩm sau gia công quay lại sàn phân cấp. Sản phẩm -2 mm của khâu sàng đưa sang tuyển từ đứng. Sản phẩm không từ của tuyển từ đứng là quặng tinh thiếc, sản phẩm có từ được đem đi thiêu từ hóa, sản phẩm sau thiêu từ hóa được đem đi tuyển từ đĩa 1.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Quặng cấp có hàm lượng Sn <53% và hàm lượng Fe >16% và hàm lượng Fe <5%.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục