Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tạo keo dán Fibrin tự thân ứng dụng trong phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc.

Cơ quan chủ chì: Bệnh viện mắt Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: sở y tế
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Đỗ Quang Thọ
Thời gian thực hiện: Từ17/06/2018 đến 17/06/2020
Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu chung: nghiên cứu tạo keo dán fibrin tự thân ứng dụng trong phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc. 2. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng quy trình tạo keo dán fibrin. Đánh giá tác dụng và tính an toàn của keo dán fibrin trên mắt và da động vật thực nghiệm. Đánh giá kết quả bước đầu của phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc bằng keo dán fibrin tự thân tại bệnh viện mắt tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: 1. Mục tiêu chung: nghiên cứu tạo keo dán fibrin tự thân ứng dụng trong phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc. 2. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng quy trình tạo keo dán fibrin. Đánh giá tác dụng và tính an toàn của keo dán fibrin trên mắt và da động vật thực nghiệm. Đánh giá kết quả bước đầu của phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc bằng keo dán fibrin tự thân tại bệnh viện mắt tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng quy trình tạo keo fibrin. Thực nghiệm keo dán fibrin trên động vật đánh giá tác động và tính an toàn. Ứng dụng keo dán fibrin tự thân trong phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc trên bệnh nhân có mộng mắt nguyên phát; Bước đầu đánh giá tác động và hiệu quả. Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học. Đào tạo thực hành các kỹ thuật về quá trình thực hiện tạo keo fibrin và vận dụng trong phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc cho một nhóm bác sĩ và điều dưỡng chuyên khoa mắt. Phân tích số liệu, viết báo cáo đề tài và viết báo.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm. Nghiên cứu lâm sàng.
Sản phẩm dự kiến: Sản phẩm dạng I, II: Phương pháp: Cố định mảnh ghép kết mạc, da bằng keo dán fibrin tự thân. Quy trình công nghệ: quy trình sản xuất keo dán fibrin, quy trình ghép trên động vật thực nghiệm, quy trình ghép trên mắt người. Bảng số liệu: số liệu nghiên cứu. Báo cáo phân tích: báo cáo. Sản phẩm dạng III: Bài báo: 02 bài báo đăng tạp chí trong lĩnh vực y học. Đào tạo: đào tạo được 20 bác sĩ và điều dưỡng thực hành tạo keo fibrin và ghép kết mạc tự thân bằng keo dán. Tham gia đào tạo một nghiên cứu sinh.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục