Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Trần Quang Huy
Thời gian thực hiện: Từ02/10/2018 đến 02/10/2018
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân, giải phóng sức lao động góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Nghiên cứu nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân, giải phóng sức lao động góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu:
Phương pháp nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Để thực hiện đề tài này chúng tôi tiến hành khảo sát và nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Phạm vi thời gian: Đề tài đánh giá thực trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ đổi mới tổ chức và phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay.
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo đề tài - Một số kiến nghị về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục