Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng cây chanh đào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Tạ Đức Hiện
Thời gian thực hiện: Từ10/07/2016 đến 10/06/2018
Tóm tắt nội dung: Xây dựng mô hình trồng cây chanh đào tại thành phố Thái Nguyên, TP. Sông Công và huyện Đồng Hỷ. Kết quả nhằm đánh giá khả năng thích ứng của giống chanh đào trên các vùng đất khác nhau, từ đó làm cơ sở cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương.
Tính cấp thiết: Xây dựng mô hình trồng cây chanh đào tại thành phố Thái Nguyên, TP. Sông Công và huyện Đồng Hỷ. Kết quả nhằm đánh giá khả năng thích ứng của giống chanh đào trên các vùng đất khác nhau, từ đó làm cơ sở cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương.
Mục tiêu: Khảo sát chọn điểm, chọn hộ tham gia dự án Chuyển giao công nghệ, tập huấn kỹ thuật. Xây dựng mô hình và hoàn thiện quy trình kỹ thuật. Tổ chức hội nghị, hội thảo và tuyên truyền khuyến cáo.
Phương pháp nghiên cứu: * Phương pháp nghiên cứu triển khai - Áp dụng phương pháp theo dõi dựa trên quy trình đã được phổ biến rộng rãi quy trình trồng cây có múi của Viện Nghiên cứu Rau quả. Mỗi vườn theo dõi 10 cây, theo dõi các chỉ tiêu: Chiều cao cây (chiều cao cây tính từ mặt đất đến đỉnh tán cây); đường kính tán cây (đo đường kính tán theo chiều đông – tây và nam – bắc tính trung bình; đường kính gốc (đo trên thân chính, điểm đo cách vị trí ghép 30 cm); khả năng ra lộc; thời kỳ ra hoa, tỷ lệ đậu quả; năng suất quả. * Phương pháp theo dõi sâu bệnh hại: Theo dõi theo thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT của Bộ nông nghiệp và PTNT ngày 14 tháng 12 năm 2012, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật; Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi. Ký hiệu: QCVN 01-119:2012/BNNPTNT. Điều tra 10 điểm, mỗi điểm 1 cây, mỗi cây điều tra 4 hướng, mỗi hướng 1 cành
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo tổng kết dự án (Báo cáo tóm tắt + báo cáo chính)
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục