Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm rau xanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Dạy nghề 20–10 Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Bùi Hoàng Mai
Thời gian thực hiện: Từ18/02/2014 đến 18/06/2017
Tóm tắt nội dung: - Nâng cao trình độ, nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất trong việc sử dụng hoá chất, phân bón trong sản xuất, bảo quản rau, nhằm đảm bảo sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng đồng thời bảo vệ môi trường. - Tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tăng thu nhập và việc làm cho người dân. - Thành lập được các mô hình tổ, nhóm sản xuất rau an toàn tại xã Huống Thượng huyện Đồng Hỷ, Phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên, xây dựng hệ thống cửa hàng cung cấp sản phẩm rau an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: - Nâng cao trình độ, nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất trong việc sử dụng hoá chất, phân bón trong sản xuất, bảo quản rau, nhằm đảm bảo sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng đồng thời bảo vệ môi trường. - Tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tăng thu nhập và việc làm cho người dân. - Thành lập được các mô hình tổ, nhóm sản xuất rau an toàn tại xã Huống Thượng huyện Đồng Hỷ, Phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên, xây dựng hệ thống cửa hàng cung cấp sản phẩm rau an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu: 1. Điều tra chọn hộ tham gia mô hình 2. Tập huấn: - Tập huấn kỹ thuật - Tập huấn thanh tra giám sát nội bộ 3. Tổ chức sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP - Thành lập tổ hợp tác sản xuất rau an toàn - Lấy mẫu đất, nước - Lấy mẫu sản phẩm rau - Ký hợp đồng cán bộ kỹ thuật theo dõi chỉ đạo sản xuất rau an toàn VietGAP - Xây dựng quy trình sản xuất rau an toàn theo quy trình - Hỗ trợ vật tư, phân bón, thuốc BVTV… 4. Tổ chức chứng nhận sản phẩm an toàn theo quy trình VietGAP 5. Xây dựng hệ thống cửa hàng phân phối sản phẩm 6. Thông tin tuyên truyền 7. Tổ chức hội nghị, hội thảo
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Xây dựng mô hình tổ nhóm sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại 02 xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ và phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Với tổng diện tích 4 ha (2 vụ/năm x 2ha), dự kiến tạo ra sản lượng rau an toàn khoảng 56 - 60 tấn/xã/năm đạt tiêu chuẩn VietGAP cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. - 01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Trung tâm Dạy nghề 20-10. - Báo cáo tổng kết dự án Khoa học & Công nghệ. - Giấy chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP 12 loại rau của Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn khu Túc Tiến, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên với diện tích 2 ha và Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ với diện tích 2 ha.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục