Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng thiết bị đo lượng Nitrat tồn dư trong thực phẩm bằng công nghệ cảm biến sinh học

Cơ quan chủ chì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Lê Vĩnh Phượng
Thời gian thực hiện: Từ01/11/2016 đến 01/11/2017
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử xây dựng các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế hiểm họa hóa chất được sử dụng trong thực phẩm
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử xây dựng các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế hiểm họa hóa chất được sử dụng trong thực phẩm
Mục tiêu: 1. Xây dựng phần mềm nhúng tại bộ điều khiển trung tâm để thu thập và hiển thị các thông số đo được: Phần mềm thu thập các số liệu thông qua cảm biến và hiển thị dữ liệu trên màn hình quan sát. Các công đoạn: Phân tích thiết kế hệ thống; Lập trình; Kiểm thử; Ghép nối với các modul phần mềm, phần cứng khác… Phần mềm hoạt động ổn định và tin cậy. 2. Xây dựng phần mềm nhúng tại bộ điều khiển trung tâm để tự động cảnh báo bằng thông báo và tiếng nói khi các nồng độ tồn dư lượng Nitrat vượt quá giới hạn cho phép: Phần mềm thu thập các số liệu thông qua cảm biến và cảnh báo tiếng Việt khi nồng độ tồn dư vượt ngưỡng cho phép. Các công đoạn: Phân tích thiết kế hệ thống; Lập trình; Kiểm thử; Ghép nối với các modul phần mềm, phần cứng khác… Phần mềm hoạt động ổn định và tin cậy. 3. Chế tạo 5 bộ sản phẩm đóng gói tích hợp các mô đun phần cứng, phần mềm giúp xác định nhanh hàm lượng Nitrat trong thực phẩm. 4. Triển khai đánh giá thử nghiệm đo với 100 mẫu thực phẩm (một số loại củ, quả) tại Thành phố Thái Nguyên: Sử dụng bộ sản phẩm hoàn chỉnh đo thử nghiệm các mẫu thực phẩm, so sánh với phương pháp phân tích hóa sinh hoặc dùng máy đo an toàn thực phẩm được sản xuất bởi công ty SOEKS- Liên Bang Nga để làm đối chứng. Trên cơ sở kết quả đo báo cáo đánh giá sản phẩm thử nghiệm. 5. Hội thảo khoa học (2 hội thảo). Trên cơ sở các nội dung trên Ban chủ nhiệm đề tài sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đảm bảo các nội dung được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên về nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm...
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm dựa trên các cảm biến sinh học đo nồng độ Nitrat tồn dư trên nền tảng Arduino. Đánh giá, so sánh với phương pháp kiểm tra hàm lượng nitrat bằng phương pháp hóa sinh truyền thống. Sau khi thiết bị đo lượng Nitrat tồn dư trong thực phẩm được chế tạo sẽ phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất phù hợp để triển khai thử nghiệm.
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục